นายอุ่น นิกรรัมย์

เครื่องจักรกลเกษตรกร
เครื่องจักรกลเกษตรกร  หมายถึงเครื่องจักรกลที่เกษตรกรจำเป็นต้องใช้  ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องจักรกลที่ใช้สำหรับการทำการเกษตร  อาจเป็นยานพาหนะ  การขนส่งผลิตผลการเกษตรหรือแม้แต่เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานสมัยใหม่  เช่น  คอมพิวเตอร์ กล้องมิจิตอล เป็นต้น  เพราะ เกษตรกรสมัยใหม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็น เพื่อความสะดวกสบายในการบริหารงานฟาร์ม  การสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต  การเก็บข้อมูลและการแลกเปลี่ยน  การประสานงาน  การจัดการความรู้  ห้องเหลบ  ในการเพาะเนื้อเยื่อ  การผสมเทียมการตรวจเชื้อ  การทำวัคซีน  การเพาะจุลินทรีย์เพื่อการเกษตร  เพราะคนต้องอาศัยพืช  สัตว์  จุลินทรีย์  แร่ธาตุ  อินทรีย์วัถตุ  น้ำ ลม  อากาศ  เพื่อป้องกันมลพิษ  ช่วยชลอไม่ให้โลกร้อนเร็วเกินไป  ระงับความแห้งแล้ง  ชะลอการละลายของน้ำแข็งขั้นโลกและซึ่งจะเกี่ยวกับอตุนิยมวัตจักรของโลก  มันเกี่ยวพันกันหมด แม้แต่ดาวเทียมการทำจรวตส่งดาวเทียมก็เป็นเครื่องจักรเกษตรกร  เช่นกัน
 
                ซึ่งต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะขอเปิดโลกกว้างด้วยความคิดในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรเหล่านี้ด้วยความคิดอิสระ  ไม่มีเงื่อนไข  ไม่มีทำแพงวิชาการ  ไม่มีร่องรอยหรือรางของความคิดของใครมาบังคับให้ต้องคิดอย่านันคิดอย่างนี้    หรือทำอย่างนั้นทำอย่างนี้  อันมีกฎเกณฑ์อยู่แล้ว
 
                ส่วนความคิดของข้าพเจ้านั้น  เป็นแต่เพียงความฝันออกาเป็นจินตนาการ  รูปร่างหน้าตา  ซึ่งนำไปสู่การออกแบบและหาข้อมูลความเป็นไปได้  ความเหมาะสมและวิชาการมาปรับอีกครั้งหนึ่ง  เพราะข้าพเจ้าคิดว่า  รอบตัวข้าพเจ้ามีอยู่  360 องศา ทุกองศามีทางออกของมันหรือ 360 องศาสามารถ 106 องศาอื่นๆ มาบวกกันเข้าให้ได้ 360 มันอาจมีเป็นร้อยเป็นพันแบบก็ได้ขอให้ผลบวก  ผลคูณ  ผลหารหรอผลลบเป็น 360 องศาก็เป็นอันใช้ได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฐานการเรียนรู้บ้านหนองขมาร

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 29252, เขียน: 17 May 2006 @ 15:50 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:57 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)