ครอบครัว Schnider

 วันที่สองของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่ WSU ท่านอาจารย์ Parkey นำพวกเรานั่งรถไปศึกษาภูมิประเทศที่ Moscow,Idaho ซึ่งนั่งรถห่างออกไปจากที่พักในมหาวิทยาลัย ประมาณ ๓๐ นาที

ภาพที่ ๑ ทีมงานเดินทางมาถึง

ภาพที่ ๒ ลูกสาว Bridgette ซึ่งจบ Industrail Design กำลังจับมือกับ ผศ.วีระศักดิ์ ชายผา คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ภาพที่ ๓ คุณเอื้อรังสรรค์ ยิ้มร่าเดินขึ้นที่สูงอย่างทะมัดทะแมง

รูปที่ ๔ คุณพ่อ Bill กำลังเล่า ความเป็นมาท่านมาอยู่ที่นี่สามสิบกว่าปี สร้างบ้านด้วยต้นไม้กว่า ๑๓๐ ต้น

ภาพที่ ๕ กำลังทานอาหารเย็น Brigett นั่งข้างๆ เสื้อสีเหลือง คือ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กำลังนั่ง ลปรร

ภาพที่ ๖ หลังจากอิ่มหนำสำราญ ทีมงานเดินออกกำลังกายขึ้นไปบนเขากิโลกว่าๆ คุณแม่ได้นำลวดทองแดงสองเส้นมาใส่ในมือ แล้วเดินตามที่ปลายลวดชี้ ท่านเล่าว่า เป็นการ "หาทางน้ำใต้ดิน ของชาว Idaho"

ภาพที่ ๗ ท่านคณบดีสัตวแพทยศาสตร์ รศ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ คุณเอื้ออีกท่าน ของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำลังวัดความยาวของลวดทองแดง

ภาพที่ ๘ รศ.ประจักษ์ กำลังเดินทดสอบ หาสายน้ำ

ภาพที่ ๙ รศ.ดร.อัศนี คณบดีเกษตรศาสตร์ กำลังทดลองหาน้ำใต้ดิน

 ขณะกำลังนั่งเขียน Blog ท่านอาจารย์ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ์ คณบดี คณะเทคนิคการแพทย์ เข้ามาเล่าเสริม ประสบการณ์ของท่าน ที่เคยให้

"คุณลุงชาวบ้าน ที่ขอนแก่น หาน้ำบาดาลเหมือนกัน แต่ไทยใช้ไม้ ครับ แต่ที่ Idaho ใช้ลวดทองแดง"

 การหาสายน้ำใต้ดิน ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ ครับ

JJ