คุณสมรถ จันดี

  จากการที่ผมได้ประเมินความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพจากตำรากับน้อง ๆ พี่ในสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ เมื่อวานตอนเย็นท่านคณบดี (รศ.มาลินี)ได้เล่าเรื่อง คุณสมรถ ซึ่งเป็นคนสวนของคณะให้ฟัง ตอนที่ผมฟังรู้สึกซาบซึ้งกับคำว่าคุณภาพที่แท้จริงด้วย

   วันนี้ตอนเช้ากลุ่มที่ผมเรียงตามลำดับคะแนนไว้ ผมได้เรียกคนที่ได้คะแนนอยู่ในระดับน้อยมาเล่าเรื่อง เกี่ยวกับคุณสมรถให้ผู้ที่เข้าร่วมทดสอบว่า มีผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมทดสอบเรื่องคุณภาพในครั้งนี้อยู่คนหนึ่ง แต่มีความรู้เรื่องคุณภาพเป็นอย่างดี หลายคนงงตอบไม่ถูก ผมบอกทุกคนว่าคนที่ไปทดสอบคือ ท่านคณบดี ผมปริ้นเอกสารจาก Blog ของท่านคณบดี ชื่อบันทึกว่า จิตสำนึกเรื่อง คุณภาพ 2 ให้กับทุกคนอ่าน ผมมองแววตาของทุกคนแล้ว ทำให้หลายคนเข้าใจคำว่าคุณภาพมากขึ้นกว่า สิ่งที่ผมทดสอบความรู้เมื่อวาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้จากการปฏิบัติจริง

     คุณสมรถ จันดี ทำหน้าที่คนสวนของคณะ  เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เวลาคณะมีการจัดโครงการต่าง ๆ มีการจัดอาหารเลี้ยง  ก็ทำงานตามปกติไม่ได้มาร่วมรับประทานอาหารด้วย ผมตักอาหารไปให้ทานบ้าง เพราะให้แม่บ้านไปเรียกมาทานก็ไม่ได้เข้ามาร่วมทานอาหารด้วยกัน มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ตอนพักเที่ยงจะกลับไปทานข้าวที่บ้าน พูดน้อย แต่มีความขยันและเอาใจใส่ในงานเป็นอย่างดี ผมเองได้มีการแนะนำคุณสมรถ ผ่าน e-news today ซึ่งผมทำทุกวันในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคณะ

      วันนี้ผมได้ไปร่วมแสดงความยินดีกับคุณสมรถด้วย เมื่อท่านคณบดีได้มอบให้คุณนิตยา ซึ่งรับผิดชอบงานบุคคลทำเรื่องเปลี่ยนแปลงการจ้างคุณสมรถ จากลูกจ้างชั่วคราวรายวันเป็นรายเดือน ทำให้ใบหน้าของคุณสมรถ ดูสว่างสดใสขึ้นมาทันที เมื่อมาที่งานการเงินของคณะ

       คุณสมรถ เป็นคำอธิบายได้ดีเมื่อพูดถึงคำว่า จิตสำนึกแห่งคุณภาพ หลายคนในสำนักงานที่ผมได้พูดคุยเข้าใจมากขึ้นครับ

       

                                                                                                                 บอย

                                                                                ชุมชนสำนักงานเลขานุการ