ความเห็น 31628

รอยยิ้มจากลูกผู้ชายชื่อ สมรถ

วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.135.211
เขียนเมื่อ 
  • ขออนุญาตอธิบายข้อ (3) เพิ่มเติม...
    ดีแบบก่อเจดีย์นี่... หมายถึงเติบโตมาจากการทำความดีเป็นฐาน และขอต่อข้อ (4)...
  • 4).___ ชื่นชมคน "ดี" มากกว่าคนที่ "ได้ดี"
    เช่น ชื่นชมคนที่มีคุณงามความดีมากกว่าคนที่มีลาภ ยศ สรรเสริญ หรือสุข
    5).___ ชื่นชมยิ่งขึ้นเมื่อ "คนดีได้ดี"...
  • ขอแสดงความชื่นชมคณะสหเวชฯ มน. อีกครั้ง... สาธุ สาธุ สาธุ