ความเห็น 31620

รอยยิ้มจากลูกผู้ชายชื่อ สมรถ

วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.135.211
เขียนเมื่อ 
 • ขอขอบคุณอาจารย์บอย                                        
 • ขอแสดงความยินดีกับคุณสมรถ...
 • สังคมที่ "ดีได้" หรือพัฒนาได้จะมีลักษณะเฉพาะหลายอย่าง...
  1).___ ส่งเสริมคนที่ "ดีได้" ให้ "ได้ดี"
  (คนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา หรือปรับปรุงตนเอง ระบบงาน และคนรอบข้าง)
  2).___ เห็นคุณค่าของคนที่ "ได้ดี" โดยธรรม
  (ไม่ส่งเสริมคนที่ "ได้ดี" ด้วยการโกงกิน หรือเอาเปรียบสังคม)
  3).___ ส่งเสริมให้คน "ดีได้แบบก่อเจดีย์" หรือดีโดยไม่ต้องใช้คนอื่นเป็นขั้นบันได
  (หมายถึงไม่ต้องทำลายคนอื่น หรือเหยียบย่ำคนอื่น เพื่อให้ตัวเองดีขึ้นมาแบบสัมพันธ์ - relative)
 • ขอแสดงความชื่นชมคณะสหเวชฯ มน. ที่มีส่วนส่งเสริมคนที่ "ดีได้" ให้ "ได้ดี" ครับ... สาธุ สาธุ สาธุ