โรงเรียนเบาหวาน

มนุษย์ต้องเรียนรู้ตลอดไป
      จากการเข้าร่วมประชุมKM ที่โรงแรมริมปาว จ.กาฬสินธุ์ เดือน พ.ค นี้ รพ.เขาวงเล่าว่า มีกิจกรรมต่อเนื่องจากแผนกผู้ป่วยนอก มาถึงแผนกผู้ป่วยใน โดยadmitted ผู้ป่วยที่ควบคุมระดับนำตาลไม่ได้ โดยกำหนดให้มีระยะเวลา 2 วัน 1คืนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน การใช้ยา ภาวะแทรกซ้อนของโรค โดย ในวันแรกคัดสมาชิกมา 10 ท่าน โดยการดูระดับนำตาลประมาณ 2- 3 เดือนก่อนเข้าโครงการที่ควบคุมระดับนำตาลไม่ได้ และตรวจระดับนำตาลในเลือด การทำงานของไต หลังจากนั้นมีการให้ความรู้ในตอนเช้า เรื่องโรค และภาวะแทรกซ้อนของโรค เรื่องยาโดยเภสัชกร เป็นกิจกรรมที่แบ่งออกเป็น walk rally มีทั้งสนุกสนาน และความรู้ ในตอนกลางคืน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ วันต่อมาพบแพทย์ เพื่อรับยา และกลับบ้าน ผลน่าตื่นเต้นมาก ลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ได้มากทีเดียว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เราชาวท่าคันโทความเห็น (2)

นานา
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 

น่าสนใจดี น่าจะเอาไปทำตามบ้าง

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ