วิสัยทัศน์ใหม่ของสำนักงานเลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์

สำนักงานเลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์ มุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของคณะฯ และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

      วันนี้ ตอนสิบโมงกว่าๆ พี่นก เลขาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เชิญน้องๆสำนักงานมาประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน (รึเปล่า ? เพราะว่ามีบางคนลาป่วยค่ะ) เพื่อระดมความคิดเห็นของน้องๆสำนักงานเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของสำนักงานเลขานุการใหม่ ตามคำแนะนำของคณะกรรมการประเมินตรวจสอบฯสำนักงานเลขาฯ ท่านคณะกรรมการได้เคยให้ข้อเสนอแนะไว้ว่า วิสัยทัศน์(เก่า) ยังไม่ตรงประเด็นเท่าที่ควร ยังขาดความคาดหวังไปนิดหน่อย น่าจะมีการปรับเปลี่ยนให้ตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น

วิสัยทัศน์ (เก่า)

   สำนักงานเลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนภารกิจหลัก
   ของคณะสาธารณสุขศาสตร์  โดยคำนึงถึงผลงานที่มีคุณภาพ  มาตรฐาน  และตอบสนอง
   ความต้องการของผู้รับบริการ

     แรกๆพี่นกก็ได้ให้ความหมายของคำว่าวิสัยทัศน์ เพื่อให้เรามองเห็นภาพและจับจุด เพื่อที่จะหาวิสัยทัศน์ใหม่

      พี่นกว่า วิสัยทัศน์ สามารถเขียนเป็นสมการ คือ V = I + A มาจาก

      V คือ วิสัยทัศน์ (Vision)

       I คือ  ภาพฝันในอนาคตหรือภาพลักษณ์ของเรา (Image)

      A คือ การกระทำ (Action)

สรุปแล้ว "วิสัยทัศน์  หมายถึง การมองภาพอนาคตของผู้นำและสมาชิกในองค์กร  และกำหนดจุดหมายปลายทางที่เชื่อมโยงกับภารกิจ ค่านิยม และความเชื่อเข้าด้วยกัน แล้วมุ่งสู่จุดหมายปลายทางที่ต้องการจุดหมายปลายทางที่ต้องการ จุดหมายปลายทางดังกล่าวต้องชัดเจน ท้าทาย มีพลังและมีความเป็นไปได้

   ความสำคัญของวิสัยทัศน์
                  1. ช่วยกำหนดทิศทางที่จะดำเนินชีวิตหรือกิจกรรมองค์กร โดยมีจุดหมายปลายทางที่ชัดเจน
                2. ช่วยให้สมาชิกทุกคนรู้ว่า แต่ละคนมีความสำคัญต่อการมุ่งไปสู่จุดหมายปลายทาง และรู้ว่าจะทำอะไร (What) ทำไมต้องทำ (Why) ทำอย่างไร (How) และทำเมื่อใด (When)
                 3. ช่วยกระตุ้นให้สมาชิกทุกคนมีความรู้สึกน่าสนใจ มีความผูกพัน มุ่งมั่นปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ ท้าท้าย เกิดความหมายในชีวิตการทำงาน  มีการทำงานและมีชีวิตอยู่อย่างมีเป้าหมายด้วยความภูมิใจ และทุ่มเทเพื่อคุณภาพของผลงานที่ปฏิบัติ
                4. ช่วยกำหนดมาตรฐานของชีวิต องค์กร และสังคมที่แสดงถึงการมีชีวิตที่มีคุณภาพ องค์กรที่มีคุณภาพ และสังคมที่เจริญก้าวหน้ามีความเป็นเลิศในทุกด้าน" *

                 พี่น้องๆสำนักงานหลายคนได้ช่วยกันเสนอความคิดเห็น ปรับเปลี่ยนคำ (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที น่าจะได้) สำนักงานของเรา ก็เลยมีวิสัยทัศน์ใหม่ว่า

          สำนักงานเลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์ มุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของคณะฯ และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

  หากคณะไหนหรือหน่วยงานใด  มีวิสัยทัศน์ที่กิ๊บเก๋ นำมาแลกเปลี่ยนให้ดูให้อ่านกันได้นะคะ


* www.sobkroo.com/e_4.htm   ความหมายของคำว่าวิสัยทัศน์ มีหลายตำรา แต่วันนี้พี่นกยกตัวอย่างของเว็บนี้ ก็ทำให้เราเห็นภาพได้มากขึ้น ขอบคุณค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานธุรการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ความเห็น (4)

บี สา'สุข
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
แหะๆๆ บันทึกยาวอันแรก ตัวหนังสือไม่เท่ากัน จัดวางไม่ค่อยดี ต้องขอโทษคนที่เข้ามาอ่านด้วยนะคะ
JR_NUQA
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
  • บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์   เป็นตัวอย่างที่ดีค่ะ
  • ลองพิมบันทึกที่ notepad แล้ว copy มาลงที่ blog จะทำให้รูปแบบตัวอักษรเป็นแบบเดียวกันค่ะ  หรือโทรมาปรึกษาที่โอ โทร 1644 นะคะ
  • รออ่านบันทึกดีดีแบบนี้อีกค่ะ
บอย สหเวช
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
  • ดีครับ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ QA ระหว่างสำนักงานเลขานุการด้วยกันครับ
aon
IP: xxx.164.90.6
เขียนเมื่อ 

พี่บี