ความเห็น 31465

วิสัยทัศน์ใหม่ของสำนักงานเลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์

JR_NUQA
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
  • บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์   เป็นตัวอย่างที่ดีค่ะ
  • ลองพิมบันทึกที่ notepad แล้ว copy มาลงที่ blog จะทำให้รูปแบบตัวอักษรเป็นแบบเดียวกันค่ะ  หรือโทรมาปรึกษาที่โอ โทร 1644 นะคะ
  • รออ่านบันทึกดีดีแบบนี้อีกค่ะ