การทำ KM นำไปสู่ LO

เดินทางไกลนับพันลี้ เริ่มจากก้าวแรก

           KM เป็นเครื่องมือนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) เป็นแนวคิดที่พูดกันอย่างกว้างขวางในการสัมมนาคุณเอื้อที่บ้านผู้หว่าน  ดิฉันเคยคิดว่าการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้นั้น หนทางไปสู่นั้นยาวไกลมาก แต่หลายท่านบอกว่าสามารถทำได้  กรณีบริษัทโตโยต้าก็ดำเนินการจัดการความรู้โดยเนียนไปกับงานปกติ จนกล่าวได้ว่าเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ก็ใช้เวลามากเหมือนกัน ไม่ได้มาโดยง่ายและรวดเร็ว

          ขออ้างบทความของอาจารย์ประพนธ์ ผาสุกยืด ในหนังสือ "ถักทอสายใยแห่งความรู้" ฉบับที่ 17 (มีค.-เมย. 2549) ซึ่งท่านได้อ้างถึง Peter Senge ในหนังสือ  The  fifth Discipline ว่าองค์กรแห่งการเรียนรู้นั้น พัฒนามาจาก 5  Discipline หลัก คือ

                  1. Shared vision        - สร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน

                  2. Team Learning    - การเรียนรู้เป็นทีม

                  3. Personal Mastery  - ความใฝ่รู้พัฒนาปรับปรุงตน

                  4. Mental Model        - การฝึกฝนทำความเข้าใจในเรื่องกรอบความคิด

                  5. System Thinking   - การคิดที่เชื่อมโยงเป็นระบบ

               เมื่อเรามาดูแล้วการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้นั้น จะต้องดำเนินการให้บรรลุหลัก 5 ประการดังกล่าวแล้ว   KM เป็นเครื่องมือหนึ่งที่นำไปสู่  LO  ข้อที่ 1 และ 2 อาจจะไม่ยากเท่าใดนัก สำหรับข้อ 3-5 นั้น ขึ้นอยู่กับพื้นฐานและประสบการณ์ของบุคลากรซึ่งในองค์กรก็มีบุคลากรเหล่านั้นอยู่แล้ว แต่จะทำอย่างไรให้ทุกภาคส่วนตั้งแต่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่วิชาการ เจ้าหน้าที่สนับสนุนเข้ามาร่วมมือกันด้วยความกระตือรือร้น ดิฉันมีความคิดว่าจะมีหนทางทำได้ จุดเริ่มต้นมีความสำคัญมากว่าเราจะเริ่มอย่างไร  จะเริ่มที่ใครก่อน  เป็นการวางรากฐาน  แล้วหากมีจุดเริ่มต้นแล้ว ดิฉันเชื่อว่าจะสามารถทำไปได้   แต่มีข้อแม้ว่า   ต้องมีการเปิดช่องทางให้เดิน  เหมือนกับที่        ดร.ประพนธ์ ได้ให้ความรู้เรื่องคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิว" เขียนโดยเล่าจื้อว่า

                  "เดินทางไกลนับพันลี้    เริ่มจากก้าวแรก"

และต้องอาศัยทีมงานที่เข้มแข็งเพื่อการก้าวเดิน "ก้าวแรก" และร่วมมือร่วมใจเพื่อสร้างองค์กรของเราให้ก้าวหน้าต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้กรมส่งเสริมการเกษตรความเห็น (3)

อัจฉรา
IP: xxx.121.110.62
เขียนเมื่อ 
อาจารย์ทำได้ดีแล้วนะคะเท่าที่ทราบจากอาจารย์วิจารณ์
ธุวนันท์
IP: xxx.19.55.2
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณอาจารย์อัจฉรามากคะที่ให้กำลังใจ
ไพโรจน์ ลิ้ม
IP: xxx.19.55.2
เขียนเมื่อ 
แวะมาแล้ว