ไขข้อข้องใจในการทำโครงงานวิชาภาษาอังกฤษ

จากการอบรมครู-อาจารย์ผู้สอนในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ผู้เข้าอบรมมักมีคำถามเสมอๆ ผู้เขียนจึงเขียนเรื่องนี้เพื่อไขข้อข้องใจในการทำโครงงานภาษาอังกฤษ


               ในการทำโครงงานใดๆ ผู้เรียนต้องเรียนรู้ทักษะอะไรบ้าง
  จุดเริ่มต้น

   1.       เลือกหัวเรื่องโครงงาน
   2.       วิเคราะห์ประเด็นปัญหาหรือตั้งคำถามแก่น(Essential questions)
   3.       พิจารณาผลผลิตของโครงงาน(  a booklet, a brochure, web page,

             a report,   a  skit, Power Point Presentation, a maze, etc)


   ลงมือดำเนินการ
   4.       หาแหล่งข้อมูล
   5.       เสนอแนะแนวทางที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาหรือตอบคำถาม
   6.       ดำเนินการทำโครงงานให้ลุลวงไปได้ด้วยดี


   การประเมิน
   7.       ประเมินผลการวางแผนการทำโครงงาน
   8.       ประเมินผลโครงงาน
   9.       ประเมินผลกระบวนการการดำเนินการทำโครงงาน


   ทักษะกระบวนการคิด
  การตั้งคำถามและการวิเคราะห์คำถาม
·       การวิเคราะห์เอกสาร
·       การพิจารณาคัดเลือกใช้แหล่งข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
·       การประเมินผลโครงงาน
·       การประเมินกระบวนการดำเนินการทำโครงงาน


   ทักษะคอมพิวเตอร์
·       การใช้เครื่องมือค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
·       การจัดทำสื่อสำหรับการนำเสนอผลงานโดยใช้สื่อการนำเสนอ
·       การค้นหาภาพและรวบรวมภาพไว้ในแฟ้ม


   ทักษะทางสังคม
·       การรวบรวมกลุ่มเพื่อตั้งทีม
·       การประสานงานในกลุ่ม
·       การพิจารณาตัดสินใจในกลุ่ม
·       การแก้ไขความขัดแย้งในกลุ่ม
·       การเป็นผู้นำ
·       การประเมินผลตนเอง


   การทำโครงงานภาษาอังกฤษ
        ในการทำโครงงานภาษาอังกฤษ ทักษะเพิ่มเติมที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้ คือ
·       ทักษะการอ่านจับใจความ การหาความคิดหลักของแต่ละย่อหน้า การเรียนรู้ความ  หมายของศัพท์จากพลความ การอ่านและการจำแนกส่วนต่างๆของย่อหน้าเป็นห้วงความคิดฯลฯ
·       ทักษะการสรุปความ
·       การเขียนย่อหน้า
·       การเขียนข้อความที่ยังคงใจความเดิมแต่เรียบเรียงถ้อยคำเสียใหม่โดยใช้ภาษาของตนเอง
·       การประมวลข้อมูลและเรียบเรียงเขียนใหม่
·       การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
·       การเลือกใช้ศัพท์ที่ถูกต้องเหมาะสม
·       การเขียนบรรณานุกรม
·       การเขียนอ้างอิง
·       การเก็บรวบรวมภาพ
·       การนำเสนอผลงาน   การวางแผน  การกำหนดหัวข้อ การเขียนเค้าโครงการนำเสนอ สรุปย่อ การพูดตามกรอบ การออกแบบสื่อ

   ท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับการทำโครงงานวิชาภาษาอังกฤษเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน puangpen's blogความเห็น (9)

เรียนท่านอาจารย์  รองศาสตราจารย์ ดร. พวงเพ็ญ อินทรประวัติ

  • ดีมากๆค่ะ
  • อยากได้อะไรก็ได้อ่านหมดแล้วค่ะ
  • ครูอ้อยเก็บไว้ในแพลนเน็ตแล้วค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ดรีม
IP: xxx.107.199.169
เขียนเมื่อ 

ต้องการที่จะทำโครงงานภาษาอังกฤษ  แต่ทำไม่เป็นอยากทำส่งมาให้ดู เรื่อง วันอาลาวีนค่ะ

นางวรรณภร ประสานนาม
IP: xxx.9.148.76
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์ที่เคารพ

                                ขอขอบพระคุณในความกระจ่างที่ได้รับ  อ่านแล้วเข้าใจดีค่ะ  ขอบพระคุณค่ะ

                             วรรณภร

kaewprachin
IP: xxx.27.122.246
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านอาจารย์ ที่เคารพอย่างสูง

แม้ได้อ่านบทความเพียงน้อยนิด แต่ได้ความรู้อะไรมากมาย ส่งสำคัญในการทำโครงงาน คือครูต้องเข้าใจก่อน ...ขอบพระคุณมากค่ะ

 

นก
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

อยากได้ตัวอย่างโครงงานเป็นภาษาอังกฤเลยอะคะ

Pongsatorn
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงงานภาษาอังกฤษแบบมีตัวอย่าง

borwornjit
IP: xxx.24.24.82
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะอาจารย์

พัชรา
IP: xxx.26.206.149
เขียนเมื่อ 

ท่านอาจารย์สอนอยู่ที่ไหนคะ มทส หรือ วิทยาลัยนครราชสีมา

Kirana
IP: xxx.173.179.189
เขียนเมื่อ 

อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงงานภาษาอังกฤษ พร้อมตัวอย่าง เพราะกำลังจะทำโครงงาน

ทั้งเป็นภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษและต้องใช้สอนนักเรียนด้วย

แต่ตัวครูยังศึกษาข้อมูลไม่จัดเจนและยังไม่ค่อยเข้าใจ ก็เลยกังวลมากค่ะ