“สร้างความเข้าใจแก่กลุ่มสตรีวัดดาวทั้งตำบล”


( วันที่ ๒๓ ก.พ.๔๙ ณ  ศาลาการเปรียญวัดดาว อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี)
 
“บทบาทหลัก คือ อบต.วัดดาว”
                        การมาเข้าร่วมเวทีครั้งนี้ของทางทีมภาคกลางเพียงเพื่อมาช่วยมองกระบวนการที่ทางอบต.วัดดาว จัดให้มีขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกับกลุ่มในเบื้องต้น ทั้ง ๑๕๐ คน ในการพัฒนากลุ่มอาชีพของตำบลเพื่อเป็นภาพรวมของตำบลโดยกำหนดอาชีพเพื่อการทำงานร่วมกัน คือ การทำน้ำยาล้างจานของตำบล ซึ่งในวันนี้ความคาดหวังของทางทีมฯเพียงเพื่อมาเก็บรายละเอียดทั้งด้านข้อมูล  กลุ่มเป้าหมาย  และหน่วยงานที่เข้ามาร่วมรับผิดชอบในการพัฒนากลุ่มอาชีพสตรีตำบลวัดดาว เพื่อวางบทบาทในการทำงานของทางทีมฯให้ชัดเจนในเรื่องของการส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่กลุ่มอาชีพ
                        เวทีครั้งนี้ผู้รับผิดชอบหลักอย่างเป็นทางการน่าจะเป็นทาง อบต.วัดดาว เพราะเป็นเวทีที่สร้างความเข้าใจร่วมกับกลุ่มทั้งตำบล โดยในเบื้องต้นนายกประทิวจะเป็นผู้ช่วยสร้างความเข้าใจร่วมกับกลุ่มถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายในการพัฒนากลุ่มอาชีพของตำบล อีกทั้งยังได้กล่าวถึงการเชิญวิทยากรผู้ให้ความรู้กับกลุ่มไม่ว่าจะเป็นเกตรตำบล, พัฒนากร และกศน. ที่จะเข้ามาช่วยเสริมและให้ความรู้เรื่องของอาชีพที่กลุ่มอาชีพต้องการเรียนรู้ แต่ในเบื้องต้นการเรียนรู้เรื่องการทำน้ำยาล้างจานจะให้เกษตรตำบลเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่กลุ่มในการผลิตน้ำยาล้างจานและการจัดฝึกอบรม โดยทางอบต.วัดดาวจะเป็นผู้ให้การสนับสนุน
“บทบาทสรส.เข้ามาเป็น..“คุณอำนวย” ช่วยให้การจัดการง่ายขึ้น”
                        แรกเริ่มเดิมทีทางทีมฯคิดว่าวันนี้จะเป็นกระบวนการของทางอบต.วัดดาวกับหน่วยงานราชการที่มาสร้างความเข้าใจด้วยเพียงเท่านั้น แต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องหาข้อสรุปเพื่อการจัดฝึกอบรมทำน้ำยาล้างจาน ทางอบต.และหน่วยงานราชการก็ต้องการให้ทางสรส.เข้ามาช่วยเป็นเพื่อนชวนคุยเพื่อหาข้อสรุปในการจัดการเรื่องของเวลา  สถานที่  จำนวนคนผู้เข้าร่วมอบรม  เพราะด้วยจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้มีถึง  ๑๕๐   ท่าน  ทำให้การจัดการเรื่องของการพูดคุยหน้าเวทีสำหรับทางอบต.และหน่วยงานราชการเป็นเรื่องที่จัดการได้ยากมาก  พวกเราเป็นคนหน้าใหม่ที่เข้ามาช่วยทำให้เวทีที่เกิดขึ้นต้องสามารถจัดการและหาข้อตกลงได้ ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะเสมือนเป็นเวทีใหม่ที่ต้องจัดการคน  ๑๕๐  คน และต้องลองใช้ความรู้ที่มีเพื่อช่วยให้กลุ่มสามารถหาข้อสรุปในการจัดการข้อตกลงระหว่างกันให้ได้
 “ข้อสรุปที่สามารถจัดการได้”
            ๑.   การนัดหมายการฝึกอบรมทำน้ำยาล้างจาน      ครั้งที่ ๑    ในวันที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๔๙  เวลา  ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป  โดยเรียนรู้ร่วมกัน  ๑๕๐  คน  โดยต้องเตรียมอุปกรณ์เพื่อนำมาเข้ารับการฝึกอบรมการทำน้ำยาล้างจาน  ดังนี้
-          ขวดพลาสติก  คนละ  ๑  ขวด  เพื่อนำน้ำยาล้างจานที่ทำเสร็จกลับไปทดลองใช้ที่บ้าน
-          ถังน้ำพลาสติก  หมู่ละ  ๑  ถัง เพื่อนำมาทำน้ำยาล้างจานของแต่ละหมู่
-          กรวย
-          ไม้พาย
× ด้านวัสดุอุปกรณ์ : ที่ต้องนำมาทำเป็นน้ำยาล้างจาน ทาง อบต.วัดดาว จะเป็นผู้จัดหามาให้
วิทยากรผู้ให้ความรู้การอบรมทำน้ำยาล้างจาน : เกษตรตำบล Ø
× สรส. : ช่วยเสริมกระบวนการชวนคุยเพื่อการคิดวิเคราะห์ต้นทุน  ราคาขายของผลิตภัณฑ์
๒. การอบรมเรื่องการจัดการบริหารกลุ่ม ให้แต่ละหมู่ส่งตัวแทนมาเข้าร่วมฝึกอบรม โดยตัวแทนต้องนำความรู้ที่ได้รับกลับไปถ่ายทอดและบริหารจัดการกลุ่มของหมู่บ้านตนเองได้

ชไมพร วังทอง

ผู้ประสานงาน สรส.ภาคกลาง

หมายเลขบันทึก: 29592เขียนเมื่อ 19 พฤษภาคม 2006 15:34 น. ()แก้ไขเมื่อ 5 เมษายน 2012 15:08 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี