แจ้งหัวหน้างาน กลุ่มงานพยาบาลทุกท่าน

       ขอเชิญหัวหน้างานและพยาบาลทุกท่านเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การสร้างและการใช้งาน Web blog เพื่อการจัดการความรู้"ในวันอังคารที่ 23 พค.49 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลโพนนาแก้ว   ขอให้เข้าร่วมทุกคนคะ