"พระโพธิสัตว์กวนอิมมีพันตาเพื่อสอดส่องหาผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือ   และพันมือสำหรับยื่นไปช่วยด้วยความรักและเมตตา   เราจะทำหน้าที่เป็นตาและเป็นมือของเจ้าแม่กวนอิม   โลกจะไม่ประนามว่าชาวพุทธเป็นคนเฉื่อยชาได้อีกต่อไป"

แก่นธรรม (1)   แก่นธรรม (2)   แก่นธรรม (3)   แก่นธรรม (4)   แก่นธรรม (5)

แก่นธรรม (6)   แก่นธรรม (7)   แก่นธรรม (8)   แก่นธรรม (9)   แก่นธรรม (10)

ท่านธรรมาจารย์เจิ้งเหยียน