รู้เรื่องประเทศฝรั่งเศส

โลกไร้พรมแดน

ประเทศฝรั่งเศส

ตั้งอยู่ตรงกลางทวีปยุโรปตะวันตก ดังนั้นอารยะธรรมของฝรั่งเศสก็คือ ส่วนหนึ่งของอารยธรรมตะวันตกนั่นเอง หลายครั้งฝรั่งเศสรับเอาอารยธรรมของชาติอื่นเข้ามาผสม ผสานกับอารยธรรมดั้งเดิมและประเทศอื่นๆ ก็รับเอาอรรยธรรมของฝรั่งเศสไปหลายครั้งหลายครา เช่นกัน ความสำคัญของอารยธรรมฝรั่งเศสที่ยอมรับหลายสมัย ฝรั่งเศสรับเอาภาษาละตินของโรมันมาตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนคริสตกาล และวิวัฒนาการมาเป็นภาษาฝรั่งเศสในสมัยกลาง ภาษาฝรั่งเศสมีความสำคัญขึ้นมาพร้อมๆ กับที่ฝรั่งเศสได้เป็นประเทศผู้นำของยุโรปในรัชสมัย พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ภาษาฝรั่ง เศสได้รับการยกย่องว่ามีความไพเราะสละสลวย และเป็นภาษาของสังคมชั้นสูงของยุโรปและภาษาทางการฑูตระหว่างศตวรรษ ที่ 17-19 ปัจจุบัน แม้ฝรั่งเศาจะสูญเสียฐานะประเทศผู้นำระหว่างยุโรป ภาษาฝรั่งเศสยังใช้เป็นภาษาราชการในหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสเช่น ตูนิเซีย โมรอคโค และอัลจีเลีย เป็นต้น

ในด้านการเมือง อิทธิพลของนักคิดนักเขียนฝรั่งเศสในศตวรรษที่ 18 หรือที่เรียกว่า "ยุคแห่งความรู้แจ้ง" เป็นไปอย่าง กว้างขวางและมีส่วนก่อการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญในทางการเมืองการปกครองของหลายประเทศเริ่มด้วยการปฏิวัติเพื่อ อิสรภาพของอเมริกาในปี 1776 และการปฏิวัติครั้งใหญ่ของฝรั่งเศสเองในปี 1789 วรรณกรรมเชิงปรัชญาของมงเตสกิเออ (Montesquiru) วอลแตร์(Voltaire) และรุสโซ(Rousseau) ได้วางพื้นฐานด้านแนวความคิดที่นักปฏิวัตินำไปใช้ในการหาทาง สร้างสังคมใหม่ในภายหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวความคิดในเรื่องสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และประโยชน์สุขของประชาราษฎร์ส่วนรวม

ในด้านกฏหมาย ประมวลกฏหมายนโปเลียน(Codes Napoleons) ที่พระเจ้านโปเลียนมหาราชทรงให้รวบรวมขึ้นในต้น ศตวรรษที่ 19 ได้เป็นแบบฉบับของกฏหมายหลายประเทศ รวมทั้งกฏหมายของไทยนักกฏหมายไทยจึงนิยมไปทำการศึกษาใน ประเทศฝรั่งเศสกันตลอดมา

ไทยและประเทศฝรั่งเศสมีสัมพันธไมตรีกันมานานกว่า 300 ปีแล้ว โดยมีการส่งคณะฑูตเพื่อ เจริญสัมพันธไมตรีอย่างเป็นทางการหลายครั้ง ระหว่างสมเด็จพระนารายณ์มหาราชกับพระเจ้าหลุยส์ ที่ 14 ในศตวรรษที่ 17 แต่การเดินทางไปมาแต่ละครั้งกินเวลานาน ต้องรอนแรมทางเรือหลายเดือน จึงจะถึง ปัจจุบัน การเดินทางติดต่อสื่อสารเป็นไปได้โดยสะดวกรวดเร็ว นอกจากท่องเที่ยวคนไทยยังไปประเทศฝรั่งเศสเพื่อการ ศึกษา ติดต่อธุรกิจการค้า หรือร่วมประชุมสัมมนาเป็นประจำ ชาวฝรั่งเศสก็นิยมมาท่องเที่ยวประกอบธุรกิจ หรือพำนักอยู่ใน ประเทศไทยเช่นกัน นอกจากนั้นแล้ว ประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นประเทศสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจยุโรป ก็ยังติดต่อค้าขาย กับประเทศไทยโดยตรง หรือในฐานะที่ไทยเป็นประเทศสมาชิกอาเซียน ดังนั้นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศสและ ภูมิหลังของชาวฝรั่งเศส นอกจากจะเป็นพื้นฐานของการศึกษาและวรรณคดีฝรั่งเศสแล้ว ยังอำนวยประโยชน์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ด้านอื่นๆ อีกด้วย

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หลักสูตรความเห็น (9)

panomval
IP: xxx.113.16.241
เขียนเมื่อ 

พี่ได้ชมผลงานของเธอแล้วได้ความรู้เพิ่มขึ้นมากขอชื่นชมในความสามารถ  เก่งมากจ้า http://gotoknow.org/panommval99

ทศพร ตาดสุวรรณ์
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

-ขอชื่นชมในผลงานที่ยอดเยี่ยมค่ะ

http://gotoknow.org/todsaporn

sumonmal
IP: xxx.29.20.70
เขียนเมื่อ 

พี่ใหญ่ที่รัก(ของคนอื่น)

                ได้เข้าเยี่ยมชมแล้วอยากไปเที่ยวจังเลยรอให้ถูกล็อตเตอรี่รางวัลที่ 1 ก่อนนะคะจะไปเที่ยว

                                        น้องปุ๊ก

นางสาวรัชนีวรรณ สุวรรณบล
IP: xxx.29.20.70
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะสำหรับการติชม  จะปรับปรุงให้ดีขึ้นค่ะ

เว็บของพี่กรรณิกาน่าสนใจมากค่ะเกี่ยกวับประเทศฝรั่งเศส

http://gotoknow.org/ratchaneewan

รุ่งนภา โกกะพันธ์
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

พี่ได้เข้ามาเยี่ยมชม Blog แล้วนะคะ  ได้รับความรู้เรื่องเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศษเพิ่มขึ้นคะ

http://gotoknow.org/rugnapa48

มานิต
IP: xxx.157.146.132
เขียนเมื่อ 
กรุณาทำเว็บลิงค์ไปถึงเพื่อน ๆ ด้วย จะได้ติดต่อสื่อสารกันง่ายขึ้น เว็บลิงค์ของ CNN ที่ทำไว้ก็ยังไม่ถูกต้อง ไม่สามารถเข้าไปได้ครับ
น.ส.ชลธิรา พลราษฎร์
IP: xxx.143.136.2
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ............

ได้เข้าชมเรื่องประเทศฝรั่งเศสเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวมากและมีรูปถ่ายหอไอเฟลน่าชื่นชม และมีการเมืองการปกครองที่ดีมาก

                                    น.ส.ชลธิรา พลราษฎร์

                                       เลขที่ 16 C.I.6.1

 แวะเยี่ยมชมและแนะนำได้ที่ http://gotoknow.org/choltira48

 

วงเพชร การุณย์
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 

เข้ามาเยี่ยมชมฝีมือในการทำบล็อกพัฒนาไปได้เร็วมากค่ะอ่านแล้วได้ความรู้น่าไปเที่ยวจังเลย

http://gotoknow.org/wongpet2511

 

มานิต
IP: xxx.147.86.7
เขียนเมื่อ 
น่าจะอัพเดต และบันทึกเพิ่มเติมบ้าง รวมทั้งทำลิงค์ให้เพื่อน ๆ ด้วย