“ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มสตรีวัดดาว”

 การอบรมทำน้ำยาล้างจาน  ครั้งที่  ๑ ( วันที่ ๙ มี.ค.๔๙  ณ  สถานีอนามัยต.วัดดาว   อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี)
 
“สรส.พาคิดวิเคราะห์ต้นทุน..ราคาขาย”
                        การนัดหมายของเวทีครั้งนี้เป็นเวทีสืบเนื่องจากเมื่อวันที่  ๒๓  ก.พ. ๔๙ ที่ทางอบต.วัดดาวได้สร้างความเข้าใจร่วมกับกลุ่มอาชีพสตรีวัดดาวทั้ง ๑๕๐ คน ณ ศาลาการเปรียญวัดดาว ถึงแนวทางในการพัฒนากลุ่มอาชีพเพื่อเป็นภาพรวมของตำบล โดยการผลิตน้ำยาล้างจานของตำบล โดยอบต.ให้การสนับสนุนงบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท
                        การจัดการกระบวนการในเวทีครั้งนี้ในขั้นตั้นทางนายกอบต.คือ นายประทิว รัศมีและทางทีมภาคกลางของสรส.ได้สร้างบรรยากาศแห่งการชวนคิดชวนคุยเพื่อสร้างความรู้จักคุ้นเคยกับตัวแทนกลุ่มอาชีพสตรีวัดดาวที่เป็นตัวแทนมาในแต่ละหมู่(ซึ่งเป็นการเก็บเกี่ยวเวลาที่มีก่อนการเรียนรู้เรื่องการทำน้ำยาล้างจาน) โดยในครั้งนี้จะเป็นการจัดการฝึกอบรมการทำน้ำยาล้างจานครั้งแรก โดยที่แต่ละหมู่ได้เตรียมอุปกรณ์ตามที่ได้ตกลงกับเกษตรตำบลซึ่งจะมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิความรู้ในการจัดทำน้ำยาล้างจานสูตรเข้มข้นให้แก่กลุ่มสตรีฯเพื่อนำกลับไปทดลองใช้ก่อน และในครั้งหน้าจะนัดหมายมาเพื่อถอดความรู้จากการไปทดลองใช้ว่าน้ำยาล้างจานสูตรที่จัดทำขึ้นมานั้นมีข้อดีและข้อเสียอย่างไร?
                        การจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อนำมาทำน้ำยาล้างจานครั้งนี้ทางอบต.วัดดาวได้เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อและสรรหามาให้ โดยใช้งบประมาณที่มี ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้กลุ่มได้ทดลองใช้ในเบื้องต้นก่อน และผู้ที่มาให้ความรู้ในการจัดทำน้ำยาล้างจาน คือ เกษตรตำบล
                        ส่วนผสมของการทำน้ำยาล้างจาน
·         NAS เพื่อการขจัดคราบไขมัน          ใช้   ๑  กิโลกรัม
·         หัวแชมพู  ๗๐%                           ใช้   ครึ่งกิโลกรัม
·         KD  ทำให้เกิดความเข้มข้น              ใช้    ๑๒๐  cc.
·         หัวน้ำหอม   จะช่วยทำให้สดชื่นขึ้น
**ถ้าต้องการให้ข้นมากๆให้ใส่เกลือ  ๑  ช้อนโต๊ะ  จะทำให้มีความเข้มข้นมากขึ้น
กระตุ้นความคิดเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
                        บทบาทของสรส.ในเวทีนี้ คือ การชวนกลุ่มสตรีวัดดาวคิดวิเคราะห์ราคาต้นทุนในการขายน้ำยาล้างจาน โดยทางปลัดอบต.วัดดาวได้สืบหาข้อมูลเรื่องของราคาขายของน้ำยาล้างจานตามท้องตลาดเพื่อนำมาเป็นข้อมูลเพื่อให้กลุ่มสตรีวัดดาวได้ร่วมคิดวิเคราะห์ถึงแนวทางในการกำหนดราคาขายในเบื้องต้นเพื่อ
                        การชวนวิเคราะห์ราคาขายเริ่มที่การใช้เอกสารที่ทางอบต.วัดดาวจัดทำขึ้นเพื่อแจกกับสมาชิกเพื่อชวนวิเคราะห์ราคาขาย ผลที่ได้รับ คือ การกำหนดราคาโดยการให้เหตุผลถึงการกำหนดแนวทางราคาสินค้า โดยที่ทางกลุ่มเป็นผู้กำหนดขึ้นมาเอง โดยทางสรส.พยายามใช้คำถามเพื่อให้กลุ่มได้ปรับวิธีคิดเพื่อการแข่งขันทางการตลาดและเพื่อนำมาขายกันเองในตำบล

ชไมพร วังทอง

ผู้ประสานงาน สรส.ภาคกลาง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อบต.วัดดาว

คำสำคัญ (Tags)#โรงเรียนกลุ่มอาชีพ

หมายเลขบันทึก: 29594, เขียน: 19 May 2006 @ 15:40 (), แก้ไข: 13 Jun 2012 @ 13:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)