ปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์

อีกหนึ่งทางเลือกของคนอยากปลูกมะนาว

                             สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ประจำตำบลบางชนะ  นายวีระศักดิ์  ฤทธิรณ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล ได้แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมถึงเรื่อง เทคนิคการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ ซึ่งเป็นที่สนใจของคณะกรรมการศูนย์ฯ เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะประธานศูนย์ฯ นายขจร เพชรอนันต์กุล ขอดูข้อมูลและศึกษาวิธีการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ และในที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ มีมติให้ นำคณะกรรมการศูนย์ฯ ไปดูงาน

 

                                ทางคณะกรรมการศูนย์ฯ ได้ไปศึกษาดูงานการปลูกมะนาวของ พันโท จรัญ  หนูเนียน  สวนตั้งอยู่ที่ตำบลท่าดี  อำเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ซึ่งก็ได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลและวิธีการเทคโนโลยีจากท่านเจ้าของสวนในเรื่องของ :-

 

-  การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์

-  การเตรียมดินปลูก

-  การคัดเลือกกิ่งพันธุ์

-  การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์

-  การให้น้ำ

-  การให้ปุ๋ย

-  การตัดแต่งกิ่ง

-  การค้ำกิ่ง

-  การเก็บลูก
               
-  การบังคับให้มะนาวออกนอกฤดู

หลังจากไปศึกษาดูงานแล้ว ทางคณะกรรมการศูนย์ฯ ต.บางชนะ ได้ซื้อกิ่งพันธุ์มะนาวมาปลูก  โดยนำมาปรับวิธีการปลูกให้เข้ากับสภาพพื้นที่ในตำบล ซึ่งปกติในตำบลบางชนะจะมีน้ำทะเลท่วมถึง เกษตรกรจึงปรับเปลี่ยนโดยใช้ล้อยางรถยนต์ที่ไม่ใช้แล้วนำมาวางบนพื้นดิน แล้วเอาฝาบ่อซีเมนต์วางบนล้อยางรถยนต์   แล้วเอาปล่องบ่อซีเมนต์วางบนฝาบ่อซีเมนต์เอาดินใส่โดยเฉพาะหน้าดินใส่ปุ๋ยหมักแล้วนำกิ่งพันธุ์ลงปลูก รวมถึงนำเทคนิคต่างๆ จากที่ได้ไปดูงานมาปรับใช้ให้เข้าสภาพแวดล้อมของตำบล คาดว่าผลที่ได้รับคือ  :-

                                -  บังคับให้ผลผลิตออกนอกฤดูกาลได้           

                                -  ปลูกได้ทั้งในเชิงการค้าหรือบริโภคในครัวเรือน

                                -  ใช้วิทยาการเทคโนโลยีเข้าช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะนาว

เป็นอีกหนึ่งทางออกของเกษตรกรที่อยากปลูกมะนาวแต่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรนะครับ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนหลายเรื่องความเห็น (3)

สวัสดี ครับ

มาอ่านบันทึกแรก ของเที่ยงวันนี้ที่นี่ ครับ

เป็นความคิดที่ดี น่าสนใจ และอ่านแล้ว ต้นทุน และความเหมาะสมกับพื้นที่ในสวน....โดยเฉพาะที่ลุ่ม น้ำขัง

ขอนำความรู้นี้ไปใช้บ้าง นะครับ

ขอบพระคุณ ครับ

 

 

เขียนเมื่อ 

เป็นกิจกรรมที่ดีมากครับ

แวะมาเยี่ยมครับ

นายสามารถ เศรษฐวิทยา
IP: xxx.67.96.81
เขียนเมื่อ 

ถ้ากลุ่มเกษตรกรผ่านมาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เรียนเชิญมาพูดคุยกันบ้างนะครับ ยินดีต้อนรับ