kong
นาย ก้องเกียรติ เติมเกษมศานต์

การประกวดโรงเรียนคู่หูการส่งเสริมทันตสุขภาพ ปี 52 ศูนย์อนามัยที่ 8 (1) : บทนำ


คู่หูในที่นี้ก็คือมี 2 โรงเรียนเป็นเครือข่ายในการจัดกิจกรรมร่วมกัน การเป็นการประกวดในลักษณะโรงเรียนคู่หู จะทำให้โรงเรียนได้มีการขยายเครือข่ายมากขึ้น

         และแล้วก็ถึงเวลาที่ศูนย์อนามัยเขต 8 กรมอนามัยได้จัดให้มีการประกวดผลงานด้านการส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียนระดับเขต ปี 2552 โดยแบ่งกลุ่มการประกวดผลงานออกเป็น 3 หมวด เหมือนเดิมคือ

 1. หมวดการแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน
 2. หมวดการควบคุมอาหารที่มีผลต่อภาวะสุขภาพ
 3. หมวดการจัดการเรียนรู้

       คู่หูในที่นี้ก็คือมี 2 โรงเรียนเป็นเครือข่ายในการจัดกิจกรรมร่วมกัน  การเป็นการประกวดในลักษณะโรงเรียนคู่หู จะทำให้โรงเรียนได้มีการขยายเครือข่ายมากขึ้น  ในเขตตรวจราชการที่ 18 ซึ่งได้แก่จังหวัดนครสวรรค์ พิจิตร กำแพงเพชร อุทัยธานี  ปีนี้ได้ส่งโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่นเข้าประเมินเป็นโรงเรียนดีเด่นระดับเขต ดังนี้คือ

 • นครสวรรค์ ส่ง 3 หมวด  6 โรงเรียน ได้แก่
  • หมวดการแปรงฟัน ได้แก่โรงเรียนวัดสระแก้ว และโรงเรียนศาลเจ้าไก่ต่อ  อ.ลาดยาว
  • หมวดการควบคุมอาหารที่มีผลต่อภาวะสุขภาพ ได้แก่โรงเรียนวัดมโนราษฎร์ และโรงเรียนบ้านกระจังงาม  อ. โกรกพระ 
  • หมวดการจัดการเรียนรู้ ได้แก่โรงเรียนบ้านทุ่งแม่น้ำน้อย และโรงเรียนบ้านหนองบอนใต้  อ.ลาดยาว
 • กำแพงเพชร ส่ง 3 หมวด 6 โรงเรียน ได้แก่
  • หมวดการแปรงฟัน ได้แก่โรงเรียนบ้านถนนน้อย และโรงเรียนบ้านหนองไผ่  อ.ทรายทองวัฒนา
  • หมวดการควบคุมอาหารที่มีผลต่อภาวะสุขภาพ ได้แก่โรงเรียนอนุบาลคลองลาน และโรงเรียนวัดรอดนิล  อ. คลองลาน 
  • หมวดการจัดการเรียนรู้ ได้แก่โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ และโรงเรียนบ้านไพรสวรรค์  อ.ปางศิลาทอง
 • พิจิตร ส่ง 1 หมวด 2 โรงเรียน  ได้แก่
  • หมวดการแปรงฟัน  ได้แก่โรงเรียนวัดวังเรือน และโรงเรียนบ้านวังกระทะ  อ.ดงเจริญ 
 • อุทัยธานี ส่ง 1 หมวด 2 โรงเรียน  ได้แก่
  • หมวดการควบคุมอาหารที่มีผลต่อสุขภาพ ได้แก่โรงเรียนบ้านเขาวง และโรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้ง อ.ลานสัก 

       สำหรับเกณฑ์การประกวดก็ยังเหมือนเดิม คือดูในแง่นโยบาย , การจัดกิจกรรม , ความยังยืนของกิจกรรม , การเปิดโอกาสให้นักเรียนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม , และการเป็นเครือข่ายของทั้ง 2 โรงเรียนที่เป็นคู่หูกัน

       ในหมวดการแปรงฟัน นั้นนอกจากมีกิจกรรมการแปรงแล้ว ต้องคำนึงถึงคุณภาพของกิจกรรม การพัฒนาต่อยอด ความคิดสร้างสรรค์ และการพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียนในการจัดกิจกรรม

        ในหมวดการควบคุมการรับประทานอาหาร นอกจากควบคุมได้แล้ว ต้องมีการจัดกิจกรรมในการสร้างความตะหนักในเด็ก ตลอดจนในชุมชน ได้มีความรู้ความเข้าใจ  นอกจากนั้นอาจจะต้องมีการสร้างนโยบายสาธารณะ ที่ก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันในโรงเรียนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง

       ในหมวดการจัดการความรู้ เป็นการรวมทั้งหมวดการแปรงฟัน และการควบคุมอาหาร มาจัดการให้เกิดการเรียนรู้ ซึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือการใช้ข้อมูลสารสนเทศ ผลการตรวจ การจัดกิจกรรม มาเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน และการพัฒนาศักยภาพนักเรียน (ในโครงการเด็กไทยทำได้)

      นอกจากนั้น ยังเน้นในเรื่องการนำเสนอ เนื่องจากการคัดเลือกนั้นต้องการคัดเลือกโรงเรียนเพื่อไปนำเสนอให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หากผลการนำเสนอไม่ดี ไม่รู้เรื่องก็จะทำให้ไม่สามารถไปแสดงผลงานได้ตรงวัตถุประสงค์

      สำหรับการจัดการประกวด ศูนย์อนามัยที่ 8 ได้ออกประกวดในระหว่างวันที่ 27 ก.ค. - 24 ส.ค. 52 ซึ่งมีคณะกรรมการ 4 ท่านคือ อาจารย์มณฑวรรณ ยังชูกุล , ทพ.ญ.รุจิดา  ธีระรังสิกุล ,คุณสิริวรรณ พันรอด และผมเอง ทพ.ก้องเกียรติ  เติมเกษมศานต์

         สำหรับผลการประกวดจะได้นำมาแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

หมายเลขบันทึก: 290924เขียนเมื่อ 25 สิงหาคม 2009 15:34 น. ()แก้ไขเมื่อ 18 มิถุนายน 2012 12:36 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (2)

มาชม

มีสาระน่าสนใจนะครับ

 • มาตามเรียนรู้ กิจกรรมของโรงเรียนด้วยคนนะคะ
 • ทีมโรงเรียนไปที่ไหน กิจกรรมก็คึกคักที่นั่นเลยนะคะ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี