พจนานุกรมคำใหม่ ..ชิวชิว..

ศน.อ้วน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

 

 

พจนานุกรมคำใหม่         ชิวชิว

 

ศาสตราจารย์ ดร.ชัยอนันต์  สมุทวณิช  นายกราชบัณฑิตยสถาน  ได้กล่าวในคำนำของหนังสือพจนานุกรมคำใหม่ว่า เนื่องจากภาษาเป็นสิ่งที่เราใช้สื่อสารกันในชีวิตประจำวัน  โดยปรกติภาษาย่อมมีการผันแปรและเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับสังคมของคนในชาติ  ภาษาไทยก็ผันแปรไปตามความเป็นไปของสังคมไทยด้วย  ภาษาไทยมีคำใหม่  สำนวนใหม่  วลีใหม่เกิดขึ้นทุกวัน  คำที่ใช้อยู่เป็นปรกติก็อาจเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้  ขยายความหมายหรือเปลี่ยนความหมายผิดแผกแตกต่างไปจากเดิม  ดังนั้นราชบัณฑิตยสถานจึงได้รวบรวมคำใหม่ๆ พร้อมความหมาย  ตัวอย่างของการใช้คำ ที่มาของคำ  จำนวนประมาณ ๑,๐๐๐ คำ และพิมพ์เผยแพร่ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  นาคสกุล เป็นประธานคณะกรรมการจัดทำ “พจนานุกรมภาษาไทยปัจจุบัน”  

จึงอยากนำมาฝากเพื่อนๆ เพื่อบอกกล่าวว่าสามารถใช้คำใหม่เหล่านี้ได้ทั้งการพูดและการเขียน  โดยเฉพาะในงานเขียน  ด้วยเหตุที่ผู้เขียนมีโอกาสได้เป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานเขียนบทความ และเรียงความของหน่วยงานต่างๆ บ่อยครั้ง  ได้พบการใช้คำและสำนวนใหม่ในงานเขียนเหล่านั้น  แรกๆ ก็คิดว่าผู้เขียน(หมายถึงผู้ส่งผลงาน)ใช้ภาษาไม่ถูกต้อง    กล่าวคือ ใช้ภาษาพูดในงานเขียน   แต่ยิ่งอ่านก็ยิ่งพบมากขึ้น  จึงได้พยายามศึกษาค้นคว้า และก็พบว่าราชบัณฑิตยสถานได้รวบรวมและจัดทำเป็นพจนานุกรมแล้ว   ลองดูนะคะ..เลือกคำโดนๆ มาฝากค่ะ  ล้วนคุ้นหูคุ้นตาทั้งนั้น

 

รากแก้ว น. คนที่เป็นรากฐานสำคัญของประเทศ   เช่น  รัฐบาลมีนโยบายปลดหนี้ให้กลุ่มรากแก้ว.

                   (ใช้แทนคำว่ารากหญ้า  ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๙)

รากหญ้า น. ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศซึ่งมักมีฐานะยากจนและด้อยโอกาสทางสังคม

                    เช่น ข้าวของแพงขึ้นทุกวันๆแบบนี้ รากหญ้ามีแต่ตายกับตาย.(แปลจาก อ. grass root.)

ชิวชิว  ว. สบายๆ ง่ายๆ, ธรรมดา, (อ. chill, chill out)

กวนโอ๊ย  ก. ชวนให้หมั่นไส้ (โอ๊ย มาจาก จ. ว่า รองเท้า).

เด็กปั้น  น.  คนที่ถูกฝึกหรือได้รับการอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่ที่มีอำนาจหรือชื่อเสียง

                   เช่น  นางเอกละครเรื่องนี้เป็นเด็กปั้นของค่ายละครยักษ์ใหญ่,  คมม. เด็กสร้าง.

เด็กสร้าง  น.  คนที่ถูกฝึกหรือได้รับการอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่ที่มีอำนาจหรือชื่อเสียง 

                      เช่น เขาเป็นเด็กสร้างของผู้กำกับชื่อดัง,  คมม. เด็กปั้น.

เหรตติ้ง  น. อัตราความนิยมที่บุคคลหรือรายการวิทยุโทรทัศน์ได้จากประชาชนจากการสำรวจและสรุป

                   ออกมาในรูปสถิติ (อ. Rating).

แฟกซ์, แฝ็กซ์  น.   ๑. เครื่องที่ส่งหรือรับเอกสารด้วยอุปกรณ์ที่ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  โดยผู้ส่งต้อง

                                    ระบุหมายเลขปลายทาง. 

                                ๒. เอกสารที่ส่งหรือรับด้วยเครื่องตามข้อ ๑  (อ. fax).

เอ๊สเอ็มเอ๊ส  น. ๑. ข้อความสั้นๆ ที่ส่งทางโทรศัพท์มือถือ เช่น เขาส่งเอ๊สเอ็มเอ๊สไปหาเธอทุกวัน.     

                         ๒. ระบบส่งข้อความสั้นๆ ทางโทรศัพท์มือถือ เช่น หากท่านผู้ชมมีความเห็นเพิ่มเติมก็

                             เอ๊สเอ็มเอ๊สมาคุยกับทางรายการได้. (อ. SMS ย่อมาจาก short message service).

                                

กูรู  น. ผู้เชี่ยวชาญ, ผู้รู้, เช่น เขาเป็นกูรูด้านเสริมสวย. (อ. guru).

ฟันธง  ก. พูดให้ชัดเจน, ตัดสินด้วยความเชื่อมั่น.

ชนะบาย  ก. ชนะโดยไม่ต้องแข่งขัน, คมม. ได้บาย. (บาย มาจาก อ. Bye).

กระโปรงบานขาสั้น  น. เด็กในวัยเรียนชั้นมัธยม.

กริ๊ดสลบ  ก. ตื่นเต้นและชื่นชมมาก.

กวนตีน  ก. ชวนให้หมั่นไส้จนอยากทำร้าย (เป็นคำไม่สุภาพ)  คมม.  กวนบาทา.

กอดเก้าอี้  ก.ยึดตำแหน่ง, ไม่ยอมละตำแหน่ง.

ก๊อป  ก. ลอกเลียนแบบ (ตัดมาจาก อ. copy).

ก๊อปปี้  น. ๑. กระดาษที่ใช้สำหรับทำสำเนา. (พจน.)  ๒.ลักษณะนามเรียกสำเนาหนังสือ

ก.     ลอกเลียนแบบ, พูดสั้นๆ ว่า ก๊อป. (อ. copy).

กิ๊ก  น. เพื่อนสนิทต่างเพศซึ่งอาจจะมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาว.

กิ๊บเก๋  ว. ๑. น่ารัก, เท่, เช่น ชุดของเธอกิ๊บเก๋น่าดู.  ๒. แปลกและน่าสนใจ  คมม. กิ๊บเก๋ยูเรก้า.

กิ๊บเก๋ยูเรกา.  ว. แปลกและน่าสนใจ  เช่น ไอเดียของเธอกิ๊บเก๋ยูเรก้าน่าดู.  คมม. กิ๊บเก๋.

เกาะอก  น. เสื้อสตรีไม่มีแขน ขอบบนรัดอยู่ระดับเหนืออก.

โก๊ะ  ก. ๑. ผลุบผลับและขี้หลงขี้ลืม  เช่น แม่คนนี้โก๊ะจริงๆ ตกบันไดได้ทุกวัน.

            ๒. เซ่อๆ, ไม่ทันคำพูดคน เช่น เพื่อนปล่อยมุกตลก เขาหัวเราะกันไปหมดแล้ว เธอยังนั่งไม่รู้

                เรื่องอยู่ได้โก๊ะจริงๆ.

ขำกลิ้ง  ก. ขำมาก.

ขิงแก่  น. ผู้อาวุโสที่มีความสามารถ มีประสบการณ์.(คำนี้เป็นสมญาที่สื่อมวลชนตั้งให้คณะรัฐมนตรี

               ในพ.ศ.๒๕๔๙).

คนพันธุ์อา   น. นักเรียนอาชีวศึกษา. (อา ตัดมาจาก อาชีวศึกษา).

คนมีสี  น.กลุ่มบุคคลที่แต่งเครื่องแบบ  มักหมายถึงทหารหรือตำรวจ.

คาราโอเกะ   น.  ๑. แผ่นซีดีบันทึกทำนองเพลงที่มีเนื้อร้องเพื่อให้ร้องตามได้. คมม. เกะ, โอเกะ.

                           ๒. สถานที่ร้านอาหารที่มีบริการให้ลูกค้าร้องเพลงที่มีเนื้อร้องให้ร้องตามได้.

                               คมม. เกะ, โอเกะ.

                           ๓. ชุดอุปกรณ์ที่มีทำนองเพลงและมีเนื้อร้องให้ร้องตาม. คมม. เกะ, โอเกะ.

                      ก.  ร้องเพลงตามแผ่นซีดีบันทึกทำนองเพลงที่มีเนื้อร้องให้ร้องตามได้.

                          คมม. เกะ, โอเกะ. (อ. Karaoke).

แค็ตว้อล์ก  น. เวทียาวๆ มันยกพื้นระดับสายตา สำหรับให้นายแบบหรือนางแบบเดินแสดงแบบเสื้อผ้า

                       หรือเครื่องประดับเป็นต้น (อ. catwalk).

คิกขุ, คิกขุอาโนเนะ  ก. ๑.ทำเป็นเด็กใสซื่อบริสุทธิ์น่าเอ็นดู เช่น แก่แล้วยังชอบทำตัวคิกขุอาโนเนะ

                                         อีก, คมม. อาโนเนะ   

                                      ๒. น่ารัก, น่าเอ็นดู, เช่น เด็กสาวคนนี้แต่งตัวคิกขุน่ารักจัง, คมม. อาโนเนะ.

พอเห็นคำว่าคิกขุ  จึงอยากทราบความหมายของแอ๊บแบ๊วว่าคล้ายกันหรือไม่.. 

แอ๊บแบ๊ว  ก.  ๑. แสร้งทำให้ดูเป็นเด็กไร้เดียงสาทั้งหน้าตา  ท่าทาง และคำพูด

                         เช่น แม่คนนี้อายุสามสิบแล้วแต่ชอบทำแอ๊บแบ๊ว,  คมม.  แอ๊บ,  แบ๊ว.

                     ๒. แสร้งทำเป็นไม่รู้เรื่อง, แกล้งทำโง่, แกล้งทำเป็นไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

                         เช่น พอถูกถามเรื่องทุจริตการประมูลที่ดิน นักการเมืองคนนี้ก็ทำเป็นแอ๊บแบ๊ว.

                         (คำนี้สันนิษฐานว่ามาจาก ๑. abnormal กับบ้องแบ๊ว   ๒.แอบ กับ บ้องแบ๊ว

                           ๓. act  กับ บ้องแบ๊ว).

โคโยตี้   น.  ๑. ผู้หญิงที่เต้นประกอบเพลงด้วยลีลาเย้ายวน  มักเต้นในสถานเริงรมย์.

                   ๒. การเต้นประกอบเพลงด้วยลีลาเย้ายวน  มักเต้นในสถานเริงรมย์.

               ก. เต้นประกอบเพลงด้วยลีลาเย้ายวน  มักเต้นในสถานเริงรมย์. (อ. Coyote).

จ๊าบ    ก ๑. สีฉูดฉาดสดใส     ๒. สวยและทันสมัย    ๓. เข้าท่า, น่าสนใจ.

เจ๊ดัน  น. ผู้หญิงที่ส่งเสริมผลักดันให้ผู้อ่อนประสบการณ์ประสบความสำเร็จ.

เจ๊าะแจ๊ะ  ก. ชอบพูดคุยไปทั่ว เช่น วันๆ เอาแต่เจ๊าะแจ๊ะไม่ทำการทำงาน.

แจ๋น  ก. เสนอหน้าเข้าไปวุ่นวายและจุ้นจ้าน.

แจม. ก. ร่วมด้วย.

โจ๋  น. วัยรุ่น.

พอเห็นคำว่าโจ๋ จึงอยากทราบความหมายของอีกหลายคำ..

วัยโจ๋    วัยจ๊าบ   วัยสะรุ่น  ว่าจะใช้เหมือนกันหรือไม่

วัยจ๊าบ  น. วัยรุ่นที่ทำตัวเปรี้ยว  เช่น ลูกๆของเรากำลังอยู่ในวัยจ๊าบ พ่อแม่จึงต้องตามลูกให้ทัน.

วัยโจ๋   น. วัยรุ่น เช่น ร้านอาหารร้านนี้ พวกวัยโจ๋ชอบไปนั่งฟังเพลง, คมม. ขาโจ๋.

วัยสะรุ่น  น. ผู้มีพฤติกรรมแบบวัยรุ่น.

ก.     มีลักษณะหรือพฤติกรรมแบบวัยรุ่น  อย่างแต่งตัวตามแฟชั่น  ชอบความสนุกสนาน 

     ชอบอยู่กับเพื่อน คลั่งไคล้ดารานักร้อง เช่น คุณป้ายังวัยสะรุ่นอยู่ อยากไปปาร์ตี้กับหลานๆ.

 

วกมาแถวๆเศรษฐกิจและการเมืองก็มีคำใหม่ๆใช้เช่นกัน บางคำก็ใช้ทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

นอมินี่  น. บุคคลหรือองค์กรที่ถูกใช้ชื่อดำเนินกิจการต่างๆ เพื่อประโยชน์ของเจ้าของตัวจริง 

                 เช่น ต่างชาติเปิดบริษัทนอมินี่ในประเทศไทยเต็มไปหมด. (อ. Nominee).

อริยะขัดขืน, อารยะขัดขืน  ก. ขัดขืนหรือต่อต้านอย่างคนมีอารยธรรม  เช่น การออกเสียงไม่เลือกใครเป็นผู้แทนราษฎรถือเป็นการต่อต้านแบบอริยะขัดขืน (แปลจาก อ. civil dis0bedience: คำนี้ รศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์  เป็นผู้บัญญัติใช้เป็นคนแรกใน พ.ศ.๒๕๔๘)

 เอ๊สเอ็มแอล  น. โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชนที่รัฐบาลจัดสรรงบประมาณโดยตรงเพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนนำไปบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาเอง  มีทั้งขนาดเล็ก  กลาง และ ใหญ่  (อ. SML ย่อมาจาก small,  middle, large).

เม็กกะโปรเจ็ก  น. โครงการที่ใช้งบประมาณลงทุนสูงมาก  มักเป็นโครงการสร้างระบบสาธารณูปโภค.(อ.megaproject).

ดีเบต  ก. แสดงคารมโต้ตอบกัน, ถกเถียงกันด้วยเหตุผล. (อ.debate). 

 

คุ้นตา คุ้นหูจริงๆนะคะ  ..ฝากเพื่อนๆบ้านภาษาไทยทุกท่านค่ะ..

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านภาษาไทยความเห็น (13)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ..

 • มาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ค่ะ...
 • พี่ศน.อ้วนสบายดีนะคะ ...^^
 • ช่วงนี้งานยุ่งไหมค่ะ
 • ไว้วันไหนเรานัดทานข้าวกันนะคะ...
 • คิดถึงเสมอค่ะ
เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณค่ะท่านศน.อ้วนที่ช่วยเผยแพรู่้คำศัพท์ใหม่ในพจนานุกรม
 • ถ้าอย่างนั้นก็ใช้คำเหล่านี้ได้สะดวกปากขึ้นได้ใช่ไหมค่ะ

ครูรส

เขียนเมื่อ 
 • อิอิ ใช่ประจำหลายคำเลยค่ะ
 • ขอบพระคุณนะคะ ศน.สุดสวย ที่เขียนบันทึกที่มีประโยชน์ค่ะ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

 • ขอขอบคุณค่ะ
 • สำหรับบันทึกนี้..กิ๊บเก๋ยูเรก้าน่าดู..ชะมัด
เขียนเมื่อ 

ธรรมฐิตขอแจมด้วยคน

พี่ศน.อ้วนช่างสรรหามาเหนาะ..

สาธุเจ้า

เขียนเมื่อ 

P 1. อาร์ม
เมื่อ อ. 18 ส.ค. 2552 @ 17:05
1490634 [ลบ] [แจ้งลบ]

สวัสดีค่ะพี่อ้วน

ตามมาอ่านค่ะ สมัยนี้มีคำเกิดใหม่ขึ้นเยอะเลยนะค่ะ

คงจะเป็นไปตามสมัย อย่างไรซะภาษาและวัฒนธรรมไม่เคยหยุดนิ่ง

มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาค่ะ ^_^

สวัสดีก่อนหนูจะไปเฝ้าพระอินทร์ค่ะ(แต่สงสัยเจ้าของบ้านไปเฝ้าก่อนแล้ว ..^__^..)

      หลายๆคำในนี้เป็นคำที่หนูติดปาก บางครั้งก็นึกเหมือนกันว่าเราเป็นครูภาษาไทยใช่คำแบบนี้จะดีหรือ..

      อ่านบันทึกของ ศน.แล้ว อิ..อิ..ใช่ได้ไร้กังวล..

      วันนี้ยังแอบคุยกับครูพี่เหมียวถึงคำว่าแอ๊บแบ๊วเลยค่ะ  แต่ไม่บอกว่าเรื่องอะไร คริ..คริ..

      ขอบคุณบันทึกที่ช่างสรรหามาอย่างได้ใจนี้ค่ะ

       ฝันดีนะครูตุ๊กแก..อ้าว..^__^..

เขียนเมื่อ 

สวัสดีเพื่อนๆที่รักทุกท่านค่ะ

อิอิ..ต้องขอโทษด้วยนะคะ  หากคุยกับเพื่อนๆช้าไปบ้าง

 

เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณน้องก้อยค่ะ ที่แวะมาอ่านคำใหม่
 • กิ๊บเก๋มากค่ะ..สาวน้อย
 • พี่อ้วนไม่ได้ไปทักทายน้องก้อยเลย 
 • ดีจังค่ะ..สักวันเราทานเข้าหนมเส้นน้ำเงี้ยวด้วยกันนะคะ
 • คิดถึงน้องก้อยเสมอค่ะ
 
(เจ้าของบ้านไม่อยู่)แอบมาส่งข่าวค่ะ..

    

     ขอบพระคุณ ศน.อ้วนคนเก่งและใจดีค่ะ ..^__^..

ศน.อ้วนเจ้า...ขา

     แกะกล่องเรียบร้อยและปฏิบัติตามสั่งแล้วค่ะ อิ..อิ..

    

    ขอบพระคุณอีกครั้งจากใจจริงค่ะ

    คิดถึงๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ..^__^..

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ..ครูตุ๊กแก่

 • ดีใจๆค่ะ..ครูตุ๊กได้รับตุ๊กตาน่ารักเหมือนคนให้แล้ว อิอิ..555
 • ต้องอีเอ็มเอสค่ะ..เพราะเวลาจวนตัวมาก
 • คุณๆติดรถเที่ยวไปเที่ยวมากับคนขับรถได้หลายเที่ยวเชียวค่ะ
 • กว่าจะจัดแจงแต่งที่หลับที่นอนให้แล้วส่งไปให้ครูตุ๊กได้
 • พี่เหมียวละหวาดเสียวเกรงว่างานเขาจะเสร็จเสียก่อน..คริคริ(เลียนแบบ)
 • ณ เวลานี้คงแจกกันพรึ่งพรั่บหมดละมังคะ
 • จะคอยติดตามข่าวเด้อค่า...
น้องมุ่ย(ครูผู้น้อย)
IP: xxx.172.99.205
เขียนเมื่อ 

ได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมกลุ่มสาระภาษาไทย (โรงเรียนในฝัน)ที่ อ.สบเมย ประทับใจในความเป็นกันเองและความสามารถของ ศน.อ้วน มาก ได้พบกันแล้วทำให้ครูผู้น้อยคนนี้มีกำลังใจในการสอน และพัฒนาภาษาไทยเป็นอย่างมากค่ะ

หมายเลขบันทึก

288810

เขียน

18 Aug 2009 @ 17:03
()

แก้ไข

23 Jun 2012 @ 13:00
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
ความเห็น: 13, อ่าน: คลิก