เริ่มต้นรู้จักBlog

Blog

การเรียนรู้ในคาบแรกของวิชานี้ ได้รู้ความหมายของ blog หน้าตาของ blog และยังได้มี blog เป็นของตัวเอง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆจากเพื่อนๆและครูอาจารย์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พิมพ์จิรา วุฒิประดิษฐ์ความเห็น (1)

เนตรชนก วิศรุตมนตรี
IP: xxx.129.49.211
เขียนเมื่อ 
เราเห็นไม่มีใครเข้ามาเลยเราก็เลยช่วยให้ความเห็น