ภาวะผู้นำ


การสร้างภาวะผู้นำ
ภาวะผู้นำ    ตามที่ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุม เรื่อง ภาวะผู้นำ   ข้าพเจ้าเห็นด้วยกับแนวคิดที่วิทยากร (ศ.ดร.จีระ  หวงส์ลดารมภ์) ที่มาบรรยายให้ระดับหัวหน้างานที่ ม.ขอนแก่น ว่าภาวะผู้นำมี 4 ลักษณะ คือ ลักษณะของตัวเอง  ทักษะ (ที่ฝึกได้ ความสามารถในเจรจาต่อรอง  การทำงานเชิง process เช่นการมีวิสัยทัศน์ เป็นคนมีคุณค่า  นั้นคือในเชิงทฤษฎี  แต่ภาวะผู้นำของส่วนราชการไทย ส่วนมากมาจากการแต่งตั้ง โดยกลุ่มของตัวเอง อาจจะใช้ความคุ้นเคยส่วนตัว ไม่มีหลักการ หรือหลักทฤษฎี เลย  ประเทศไทยเคยประสบปัญหาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม สิ่งแวดล้อม ล้วนแต่ภาวะผู้นำที่เป็นลักษณะแบบนี้หละ  วิทยากรยังบรรยายต่อไปว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) นั้นจะเน้นทฤษฎี 3 วงกลม คือ
1. บริบท (context)  2. สมรรถนะ (Competencies) 3. แรงจูงใจ ( Motivation) ซึ่งภาวะผู้นำในราชการไทยยังขาดอยู่มาก  ภาวะผู้นำที่วิทยากรยกตัวอย่างแต่ละแบบ คือ ผู้นำที่มองการณ์ไกล การพัฒนาแบบยั่งยืน ความกล้าหาญ คุณธรรม เร็วและคิดใหม่ ซื่อสัตว์ มีเสน่ห์ และเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ นั่นหละคือผู้นำโดยแท้ทั้งเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ วิทยากรได้ยกตัวอย่างหนังสือ Get Better of be beaten เขียนโดย Jack Welch ว่า ผู้นำต้อง 1. บริหารการเปลี่ยนแปลง 2. ยอมรับความจริงและเผชิญกับในอย่ารอช้า 3. อย่าบ้าอำนาจ ยกอำนาจให้คนอื่น ตรวจสอบและดูผลงานของเขา กำหนด vision ให้ชัดเจน "where we are going" องค์กรอาจจะใหญ่ แต่มีพฤติกรรมคล้าย ๆ องค์กรเล็กและคล้ายครอบครัว  สนใจ productivity, Speed, simplicity and Self-confidence วัฒนธรรมการเรียนรู้คือ share ข้อมูลและแสวงหาความรู้ทุกรูปแบบ remove boundary หรือไม่มีกำแพง กระตุ้นให้ลูกน้องทำงานเต็มความสามารถ ฟังคนที่ทำงานและประสบความสำเร็จและหลีกเลี่ยงคนที่ทำน้อยแต่ช่างพูด 
คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 28851เขียนเมื่อ 16 พฤษภาคม 2006 10:35 น. ()แก้ไขเมื่อ 31 พฤษภาคม 2012 19:30 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (3)

แชร์ความรู้ครับ: ชอบเรื่องภาวะผู้นำนะครับ มันเป็นเรื่องที่ทุกคนควรจะมีไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ อย่างน้อยๆก็ใช้นำตนเอง ในองค์กรที่ผมเคยศึกษามา (สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพโลก) ให้ความรู้ว่าการเป็นผู้นำเกิดขึ้นได้ในทุกระดับ ตั้งแต่เด็กไปถึงผู้ใหญ่ โดยเฉพาะเด็ก ถ้าสามารถสร้างภาวะความเป็นผู้นำให้เขาได้ เขาก็จะคิดให้มาก และคิดให้กว้างขึ้นถึงผลที่จะตามมา ภาวะความเป็นผู้นำขององค์กรนี้มีหลายเรื่อง ผมขอยกตัวอย่าง1เรื่อง คือ การสร้างคุณค่าแกนหลัก คุณค่าแกนหลักเป็นหลักในการคิดของผู้นำ คือ 1 การมีชีวิตอยู่เพื่อความดีที่สูงกว่า หมายความว่า การมีชีวิตเพื่อผู้อื่นยังคงไม่เพียงพอ เพราะมันจำแนกได้หลายอย่างและไม่ตรงประเนนัก แต่ต้องมีเป้าหมายกำกับมันด้วยว่าทำอะไรเพื่ออะไร 2.ความเป็นเจ้าของ หมายความถึงความรู้สึกรักในงาน รักในองค์กร รักในสังคม ชาติและโลก รักในสิ่งที่เราทำ รู้สึกเหมือนเราเป็นเจ้าของ 3.การทำงานเป็นทีม หมายถึงการสมานฉันท์ ความปองดอง ความเข้าใจ 4. การมีฝันใหญ่ หมายถึงมีความมุ่งมั่น ตั้งใจแน่วแน่ที่จะทำ

"ความเป็นผู้นำของเยาวชน เป็นความเข้มแข็ง ประชาชนในอนาคต"

ยศพล รัตนสุวราหะ

การบริหารการพัฒนา รุ่น 14

ขอบคุณที่เข้ามา แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน blog นี้ เขียนไว้นานแล้ว  ตอนนี้งานยุ่งนิดหน่อย  เลยไม่ได้มาเขียนเลย  อยากจะเขียนทุกวัน มีอะไรก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับ

ยินดีที่ได้รู้จักรุ่นพี่ทั้งสองท่านบน Web นี้ค่ะ  เห็นด้วยอย่างยิ่งว่าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเพื่อนรอบๆ ตัวจะได้ประโยชน์อย่างยิ่ง  ทั้งต่อตัวเราเอง และต่อองค์กร  สิ่งดีหลายอย่างที่อ่านพบ ก็ขอแอบเอาไปใช้บ้างนะคะ ไว้เมื่อมีเวลาพร้อมกว่านี้จะร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะ  หวังว่าพี่ๆ การบริหารการพัฒนาหลายๆ ท่านจะได้เข้ามาร่วมคิด และบอกกล่าวสิ่งดีๆ เพื่อยังประโยชน์แก่สังคมร่วมกันนะคะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี