ความเห็น


แชร์ความรู้ครับ: ชอบเรื่องภาวะผู้นำนะครับ มันเป็นเรื่องที่ทุกคนควรจะมีไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ อย่างน้อยๆก็ใช้นำตนเอง ในองค์กรที่ผมเคยศึกษามา (สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพโลก) ให้ความรู้ว่าการเป็นผู้นำเกิดขึ้นได้ในทุกระดับ ตั้งแต่เด็กไปถึงผู้ใหญ่ โดยเฉพาะเด็ก ถ้าสามารถสร้างภาวะความเป็นผู้นำให้เขาได้ เขาก็จะคิดให้มาก และคิดให้กว้างขึ้นถึงผลที่จะตามมา ภาวะความเป็นผู้นำขององค์กรนี้มีหลายเรื่อง ผมขอยกตัวอย่าง1เรื่อง คือ การสร้างคุณค่าแกนหลัก คุณค่าแกนหลักเป็นหลักในการคิดของผู้นำ คือ 1 การมีชีวิตอยู่เพื่อความดีที่สูงกว่า หมายความว่า การมีชีวิตเพื่อผู้อื่นยังคงไม่เพียงพอ เพราะมันจำแนกได้หลายอย่างและไม่ตรงประเนนัก แต่ต้องมีเป้าหมายกำกับมันด้วยว่าทำอะไรเพื่ออะไร 2.ความเป็นเจ้าของ หมายความถึงความรู้สึกรักในงาน รักในองค์กร รักในสังคม ชาติและโลก รักในสิ่งที่เราทำ รู้สึกเหมือนเราเป็นเจ้าของ 3.การทำงานเป็นทีม หมายถึงการสมานฉันท์ ความปองดอง ความเข้าใจ 4. การมีฝันใหญ่ หมายถึงมีความมุ่งมั่น ตั้งใจแน่วแน่ที่จะทำ

"ความเป็นผู้นำของเยาวชน เป็นความเข้มแข็ง ประชาชนในอนาคต"

ยศพล รัตนสุวราหะ

การบริหารการพัฒนา รุ่น 14

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี