คำตอบสุดท้ายของชินคอร์ปฯ ไม่บอกให้คนไทยรู้

          เพราะอะไรชินคอร์ปฯ จึงเป็นหัวใจของสิงคโปร์จะเสริมส่วนขาด ที่ประชาชนไทยอาจ ไม่รู้ ในเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่ส่วนภาคพื้นอวกาศของประเทศไทย...
          ประเทศไทยเป็นประเทศที่พิเศษกว่าประเทศใดในโลก คือ คั่นระหว่างมหาสมุทร อินเดีย กับ มหาสมุทรแปซิฟิคและมีความลาดเอียงไปทางใต้ ซึ่งรับกับแสงอาทิตย์ได้อย่างพอเหมาะ การที่มี พื้นที่คาบเกี่ยว 2 มหาสมุทรนี้เอง ทำให้ประเทศไทยมีเนื้อที่ทางอวกาศมากกว่าประเทศใดใน ZONE ASIA ไม่เว้นแม้ กระทั่งประเทศจีน
          ด้วยเนื้อที่อันมหาศาลด้านอวกาศนี้เอง ทำให้สามารถส่งดาวเทียมได้มากกว่าประเทศใด ๆ
(จึงเป็นที่ต้องการของประเทศมหาอำนาจ) จะเห็นได้ถึงความได้เปรียบทาง  ยุทธภูมิศาสตร์ และพื้นที่ยุทธนาวี (เศรษฐศาสตร์) การที่ประเทศสิงคโปร ซึ่งเป็นร่างทรงของมหาอำนาจ เข้ายึดครองShin นั้น ก็  เพื่อต้องการ "พื้นที่ทางอวกาศของไทย" เพราะสิงคโปรไม่มีเนื้อที่อวกาศ แต่เขาไม่รู้ว่ามีกฏหมายฉบับหนึ่งที่ยังไม่  ยกเลิก ก็คือ เรื่องของความมั่นคงของชาติ เรียกว่า "ยุทธปัจจัย" พื้นที่อวกาศจัดนี้เป็นยุทธปัจจัย ซึ่งกองทัพไทยสามารถใช้อำนาจตาม พรบ.  กลาโหมฯ เอาคืนมาได้ !( ดังนั้น รัฐบาล จึงมีการวางแผนแก้ไข พรบ.กลาโหมเสียใหม่ ) ขณะนี้กฏหมายอยู่ที่สำนักงานกฤษฏีกาโดยมีกำหนดเข้าสภารับร่างในเดือน พ.ค. ...ตามกำหนดการเดิม..หลังรับเงินเทมา  เสก..แต่ตอนนี้คงไม่ทันแล้ว จึงเป็นที่มาของการไม่ยอมลาออก และจัดให้มีการ เลือกตั้ง 2 เมย. แต่ก็แอบอ้างว่าต้องมีนายกเป็นคนจัดการเรื่องงานฉลองครอง ราช 60 ปีในหลวง...สุดยอดมะล่ะ) ในกรณีเทมาเสกนี้ เปรียบเหมือนการซื้อรถได้ไปแต่ตัวรถ=บริษัท Shin แต่ไม่ได้ใบขับขี่(สัมปทานความถี่)ไปด้วย ดังนั้น เทมาเสกต้องไปสอบเอาใบขับขี่ (ประมูลสัมปทานใหม่) แต่ถ้าหากทักษิณเป็นนายกเทมาเสกก็สามารถใช้อำนาจให้ได้มาโดยง่าย(เหมือนกับซื้อใบขับขี่) คงกระจ่างบ้างไม่มากก็น้อยนะ
---------------------------------------------------------------------