เมื่อวันที่ 15 พ.ค.49   Mr. Geoff Parcell (www.practicalkm.com) ผู้เขียนหนังสือเรื่อง Learning to Fly. Practical Knowledge Management from Leading and Learning Organizations มาเยี่ยม สคส.

         เขาบอกว่าเขาพิศวงและอยากรู้เรื่องราวที่ สคส. ขับเคลื่อน KM ประเทศไทย

         เมื่อคุยกันเกือบจบ 3 ชั่วโมง   เขาถามว่า สคส. มีคนกี่คน   ผมตอบว่า 10 คน   เขาบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าจะทำงานได้มากขนาดนี้   ผมตอบว่าเราไม่ได้ทำแต่เรายุให้คนอื่นทำ   เขาบอกว่านี่คือวิธีที่ถูกต้องเหมือนกับที่เขาทำตอนทำงานริเริ่ม KM ในบริษัท BP

         ที่เขาสนใจมากคือ KM ในภาคเกษตร   อย่างกรณีโรงเรียนชาวนาและเครือข่ายเกษตรปลอดสารพิษ จ.พิจิตร   เขาบอกว่าถ้าเราสามารถเขียนเป็นภาษาอังกฤษไปลงวารสารด้าน KM จะช่วยให้คนในประเทศอื่นได้ร่วมเรียนรู้ด้วย

เราได้เรียนรู้มากมายจากการพูดคุยกับคุณเจฟ   ที่ผมประทับใจได้แก่
     - การกำหนดตัวเองให้เป็น practitioner ด้าน KM   ไม่ใช่ expert   ถือว่าการทำงาน KM เป็นการเรียนรู้ KM ไม่ใช่ผู้รู้ KM  นัก KM ต้องอ่อนน้อมถ่อมตน
     - การเรียนรู้ทฤษฎีและปฏิบัติ Appreciative Inquiry
     - วิธีจัดทำ Knowledge Assets โดยใช้ video clip ประกอบ
     - เน้นเป้าหมายของ KM ที่การช่วยให้คนได้ค้นพบศักยภาพของตนเอง
     - มองการ Re - use ความรู้ว่ามีความสำคัญเท่าการสร้างนวัตกรรม (innovation)
     - เน้นการเรียนรู้มากกว่าการฝึกอบรม

         คุณ Geoff มีคำขวัญประจำตัวว่า "Learning before, during and after everything we do"

  

        Mr. Geoff Parcell                        บรรยากาศการพูดคุย

                                  

                                     ถ่ายรูปกับโมเดลปลาตะเพียน

วิจารณ์  พานิช
 15 พ.ค.49