ก่อนจุดชนวนเพื่อให้บั้งไฟขึ้นท้องฟ้าก็มีกลอน เรียกว่าสั่งลา  เจ้าของบั้งไฟจะขึ้นไปกอดบั้งไฟ ฟ้อนรำ อยู่ข้างบนค้างพร้อมร้องกลอนสั่งลา  คล้ายๆอย่างนี้

โอ้.......ละนา...........

ขึ้นเด้อหล่า....อำคายอดสง่า........

อย่าให้เสียแฮงอ้ายบู๋ป่าไผ่หาหาง...

อย่าให้เสียแฮงอ้ายบู๋ป่ายางไปหาถ่าน...

อย่าให้เสียแฮงอ้ายไปซอดก่อนนอนคืน.........ละนา

คันเจ้าขึ้นเมือฟ้าให้หานาไว้ถ่าพี่.....

ให้หาเมียไว้ถ่าอ้าย...สาแล้วจังต่าวลง.......นา

คันเจ้าลงมาแล้ว..เจ้าอย่าลงกลางไฮ่..หัวเจ้าสิถืกตอ...

คันเจ้าลงมาแล้วเจ้าอย่าลงนาน้อ...หัวเจ้าสิถืกหล่ม....

ให้เจ้าเลือกเอาหว่างขาของผู้สาวส่ำน้อย...สาแล้วจั่งค่อยลง .....ละนา.....