การจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบล รุ่นที่ 8

คณะบริหารและคณะเกษตร

การจัดการความรู้รุ่นที่ 8 มีคณะบริหารฯและคณะเกษตร

ณ โรงแรมแก่งสะพือริเวอร์ไซด์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้รุ่นที่ 8ความเห็น (1)

นายสุวัฒน์
IP: xxx.7.164.111
เขียนเมื่อ 
การจัดการความรู้ การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยากจะทำให้ได้เหมือนกัน