การเขียนบล๊อกจัดขึ้นที่ โรงเรียนเลยพิทยาคม   วันนี้ได้ความรู้ใหม่ๆในการเขียนบล๊อก มีครูมัธยมหลายโรงเรียนมาร่วมอบรมด้วย