หนังกลางแปลง

 นำภาพนี้มาฝากวัน แม่

 เคยเห็น

 เคยดู

 เคย มีประสบการณ์ อย่างไร

 เล่าสู่กันฟังบ้างครับ

 "หนังกลางแปลง"

JJ2009ฅนธรรมดา