ช่วงนี้กระแสเกาหลีฟีเวอร์กำลังมาแรงในเมืองไทย มีวัยรุ่นจำนวนไม่น้อยที่ให้ความสนใจในสื่อด้านความบันเทิงของเกาหลี

               ดิฉันเองก็เป็นอีกคนหนึ่งที่สนใจเกี่ยวกับวงการเพลงเกาหลี แต่ัญหาเรื่องภาษาก็เป็นสิ่งสำคัญี่ทำให้ดิฉัน ไม่สามารถร้องเพลงที่ชื่นชอบได้ ถ้าหากว่าไม่มีคนแปลเพลงเป็นภาษาไทยเอาไว้

อยากร้องสุดๆแต่อ่านไม่ออก  ทำยังไงดี??

 

           ด้วยเหตุนี้ ดิฉันจึงตั้งใจที่จะหัดอ่านภาษาเกาหลีให้ได้ เพื่อจะได้สามารถแปลเนื้อเพลงที่ต้องการเป็นภาษาไทยได้เอง โดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากผู้อื่น ละยังะได้รับผลพลอยได้อีกทางหนึ่งคือ สามารถเขียนชื่อต่างๆเป็นภาษาเกาหลีโดยเทียบกับเสียงในภาษาไทยได้อีกด้วย

เป้าหมาย   สามารถอ่านภาษาเกาหลี และแปลเนื้อร้องภาษาเกาหลีเป็นคำอ่านภาษาไทยได้

ระยะเวลา   1 เดือน

จุดประสงค์ในการเรียนรู้

1.      สามารถอ่านภาษาเกาหลีได้

2.      ร้องเพลงภาษาเกาหลีได้แม้จะไม่มีเนื้อร้องภาษาไทย

3.      เป็นการพัฒนาความรู้ โดยเวลาว่างให้เกิดประโยชน์

4.      เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง

ขั้นตอนการเรียนรู้

1.      หัดอ่านและจำตัวอักษรและสระภาษาเกาหลี

2.      ลองหัดอ่านเพลงเกาหลีเป็นภาษาไทย โดยเปิดดูตัวอย่างไปด้วย อ่านเองไปด้วย แล้วเขียนเป็นภาษาไทยเพื่อมาอ่านทวนอีกที

3.      หัดอ่านและเขียนเป็นภาษาไทย โดยไม่มีตัวช่วย 

ค้าทำได้ เราก็ต้องทำได้ Fighting!!!

4.      อ่านภาษาเกาหลีอย่างถูกต้อง โดยไม่มีตัวช่วยและไม่มีการจดบันทึก

 

 

แหล่งการเรียนรู้

บทความในอินเตอร์เน็ต หนังสือที่สอนภาษาเกาหลี หรือปรึกษาผู้ที่มีความรู้ด้านภาษาเกาหลี โดยในที่นี้อาจเป็นเพื่อนๆที่เคยเรียนภาษาเกาหลีมาก่อน

 

แนวทางการพิสูจน์ว่าเกิดการเรียนรู้

ดิฉันจะรู้สึกได้ว่าประสบความสำเร็จในการทำพันธสัญญาก็ต่อเมื่อ     

- ามารถอ่านภาษาเกาหลีได้ถูกต้องและรวดเร็ว

- สามารถแปลเนื้อเพลงภาษาเกาหลีให้เป็นภาษาไทย โดยมีการขัดเกลาเสียงให้คล้ายคลึงกับสำเนียงการพูดของคนเกาหลีได้                                                   

- รวมทั้งสามารถเขียนชื่อและสิ่งของเป็นภาษาเกาหลีได้เมื่อเทียบเสียงกับภาษาไทย

 

 

 สาวๆกำลังรอคอยเสียงเพลงของเราอยู่ เราต้องทำให้ได้

เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะ *-*