อาเซี่ยนรับมือกับสันติศึกษา (๑)


สานความร่วมมือ สานฝัน สู่สันติสุข

ถอดประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ท่ามกลางวิกฤติเศรษฐกิจ สังคม การเมืองที่กำลังคุกคามสันติสุขของสังคม ทุกประเทศได้พยายามมุ่งมั่นหาแนวทางที่จะนำสันติสุข สันติภาพพ และภราดรภาพกลับมาสู่สังคมโดยเร็ว  นับว่าเป็นความโชคดีที่ผู้เขียนได้รับทุนของซีมีโอ อินโนเทค เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อเกี่ยวกับ "Promoting and Exercising a Culture of Peace and Respect for Multicultural diversity" ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม ถึง 12 สิงหาคม 2552 ณ ศูนย์ SEAMEO INNOTECH ประเทศฟิลิปปินส์ ร่วมกับเพื่อนสมาชิกประเทศในกลุ่มอาเซี่ยน 10 ประเทศ ประเทศละสองคน ได้แก่ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ลาว กัมพูชา พม่า บรูไนดารุสราม ติมอร์เลสเต้ และไทย ยกเว้นสิงคโปร์ไม่ได้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ สำหรับติมอร์เลสเต้เข้าร่วมอบรมในฐานะประเทศผู้สังเกตการณ์

เรียนรู้บริบทอาเซี่ยน


แผนปฏิบัติการประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio Cultural Community: ASCC) กล่าวถึงมุ่งหมายในการส่งเสริมความสมานฉันท์ที่ยั่งยืนระหว่างประเทศและประชาชนในอาเซียน ร่วมมือสร้างชุมชนแห่งความเอื้ออาทร ที่มีวัฒนธรรมการพึ่งตัวเองบนบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน เพื่อก่อตั้งสายใยแห่งความผูกพันและความเข้มแข็งทางด้านประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกันระหว่างประเทศและประชาชาติในภูมิภาคนี้ โดยสาระสำคัญคือ

1.
ส่งเสริมการพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์
2.
ลดช่องว่างการพัฒนา
3.
สร้างหลักประกันความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
4.
สร้างเอกลักษณ์อาเซียน

1. ส่งเสริมการพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์


1.1
กำจัดความยากจน
-
ขับเคลื่อนชุมชนไปสู่การลดความยากจน
-
ส่งเสริมกิจกรรมสินเชื่อขนาดย่อมในชนบท

1.2
ก่อตั้งเครือข่ายความปลอดภัยและการคุ้มครองทางสังคมจากผลกระทบของการบูรณาการและโลกาภิวัฒน์
-
สวัสดิการและประกันสังคม
-
ศึกษาการสร้างกลไกความปลอดภัยต่อภาคเกษตร ป่าไม้ และประมงจากภัยธรรมชาติ

1.3
สร้างหลักประกันการเข้าถึงการศึกษาโดยทั่วถึง

1.4
ส่งเสริมการจ้างงานและการทำธุรกิจที่เหมาะสม
-
ส่งเสริมการทำธุรกิจของเยาวชน
-
ส่งเสริมและคุ้มครองด้านความปลอดภัยในการทำงาน

1.5
การคุ้มครองและส่งเสริมของแรงงานอพยพ

1.6
ส่งเสริมสิทธิสตรีและเด็ก สวัสดิการและการคุ้มครองและความเสมอภาคหญิงชาย

1.7
การเข้าถึงความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร
-
เน้นหนักด้านมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อการส่งออก

1.8
ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพด้านต่างๆและคุณภาพชีวิตที่แข็งแรง

1.9
ปรับปรุงศักยภาพในการควบคุมโรคติดต่อ

1.10
อำนวยการกิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรมได้เข้าถึงวิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยี

1.11
สร้างการฟื้นฟูจากภัยพิบัติและชุมชนปลอดภัย

1.12
สร้างหลักประกันอาเซียนปลอดยาเสพติด

1.13
ส่งเสริมการใช้หลักกฎหมาย ระบบยุติธรรม และธรรมาภิบาล

1.14
ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม

1.15
ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านข้อมูลและการสื่อสาร

อาเซียนยึดถือแนวคิดการพัฒนาที่เชื่อว่าการพัฒนาทางเศรษฐกิจจะยกระดับมาตรฐานการครองชีพ ขจัดความยากจน รัฐสมาชิกจะให้ความร่วมมือด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจมาตลอด การกล่าวถึงด้านสังคมและวัฒนธรรมเพิ่งได้รับบรรจุในปฏิญญาบาหลี ครั้งที่ 2 ปี 2545 ที่ให้สร้างประชาอาเซียน ที่ประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือ ความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ และความร่วมมือด้านสังคมวัฒนธรรม

หมายเลขบันทึก: 286284เขียนเมื่อ 11 สิงหาคม 2009 20:07 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2012 08:39 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (1)
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี