ดูงาน

ศึกษาดูงานที่กรุงเทพฯ

 ศึกษาดูงานที่โรงเรียนสถานศึกษานานาชาติ กรุงเทพฯ ร่วมกับเพื่อนนักศึกษา ชาว C.I.6.1 เมื่อวันที่ 6 - 10 มีนาคม 2549 ทุกคนได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย  กลับมาแล้วได้นำมาประยุกต์ใช้ในสภาพแวดล้อมของเราได้มากน้อยเพียงไร ช่วยกระซิบบอกกันบางนะคะ    นอกจากนั้นยังได้ไปดูงานที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ   ได้รับฟังการบรรยายสรุป และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนเสนอปัญหาจากประสบการณ์ตรงของพวกเราทุกคน ซึ่งก็ได้รับความรู้ความเข้าใจ และได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญความเห็น (4)

มานิต
IP: xxx.147.63.1
เขียนเมื่อ 

กรุณานำภาพต่าง ๆ มาแทรกลงในบล็อกนี้ดูอย่างน้อย 10 ภาพด้วยครับ อยากเห็นจัง

มานิต

กำพล
IP: xxx.172.255.146
เขียนเมื่อ 
จัดรูปแบบ Web ได้สวยงามมาก...อีกทั้งมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 
มานิต
IP: xxx.157.144.252
เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดีที่ทำบล็อกนี้ได้สำเร็จ ค่อนข้างดี มีเนื้อหาสาระพอสมควร แทรกภาพลงในเนื้อหาได้ดี กรุณาแจ้งไปให้เพื่อน ๆ ทราบที่อยู่และแสดงความคิดเห็นด้วยตัวของเขาเอง หวังว่าท่านจะพัฒนาและอัพเดตบล็อกนี้อย่างสม่ำเสมอทุก ๆ วัน หรือ 2-3 วันต่อครั้งก็จะเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการทำมากขึ้น ท่านสามารถใช้เวทีแห่งนี้สร้างผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกทั้งในและต่างประเทศได้ตลอดไป ไม่สิ้นสุด กรุณาทำเว็บลิงค์ด้วยเพื่อให้บล็อกสมบูรณ์

ลองเยี่ยมชมบล็อกของผมได้ http://spaces.msn.com/ymanit และ http://gotoknow.org/ymanit

มานิต

ทศพร ตาดสุวรรณ์
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

ยินดีด้วยนะค่ะ

http://gotoknow.org/todsaporn