คำกล่าวเปิดงานของประธาน

ผมขอแสดงความขอบคุณคณะกรรมการของกองทุนที่ได้ร่วมมือกันช่วยเหลือผู้คนในสังคม โดยเฉพาะกับสมาชิกได้มีสวัสดิการต่างๆมากมาย นับว่าเป็นการแบ่งเบาภาระขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น คือ เทศบาล และ อบต. ไปได้มากทีเดียว

      ในวันประชุมใหญ่กลางปีขององค์กรออมทรัพย์ชุมชนตำบลแม่พริก  ได้มีการเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริกมาเป็นประธานเปิดงาน  ซึ่งมีเนื้อหาของคำกล่าวเปิดงานดังนี้

      คำกล่าวเปิดงานของประธาน

เรียน   ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่พริก

       สวัสดีท่านสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่พริกที่เข้าร่วมประชุมใหญ่กลางปี 2549  ทุกท่าน  ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาทำหน้าที่ประธานเปิดการประชุมใหญ่กลางปีของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่พริกในวันนี้  ผมขอแสดงความดีใจกับทุกท่านที่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกกองทุนฯนี้  เพราะกองทุนนี้เท่าที่ทราบเป็นกองทุนฯที่ได้ทำประโยชน์แก่สมาชิกมากมาย  และได้ช่วยเหลือสมาชิกในเรื่องการเกิด  การแก่  การเจ็บ  การตาย  การทุพพลภาพ  รวมทั้งช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ  นับว่าเป็นกองทุนฯที่ได้ให้ความช่วยเหลือสมาชิกได้โดยตรงอย่างแท้จริง  และเป็นกองทุนฯที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและมีสมาชิกมากถึง 800 คนเศษ  ผมขอแสดงความขอบคุณคณะกรรมการของกองทุนที่ได้ร่วมมือกันช่วยเหลือผู้คนในสังคม  โดยเฉพาะกับสมาชิกได้มีสวัสดิการต่างๆมากมาย  นับว่าเป็นการแบ่งเบาภาระขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  คือ  เทศบาล  และ อบต.  ไปได้มากทีเดียว  ทั้งที่คณะกรรมการเล่านี้ไม่ได้มีเงินเดือนประจำ  แต่ได้เสียสละเวลามาดำเนินกิจกรรมนี้ให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น  ดีงาม  เป็นประโยชน์ยิ่งกับผู้คนในชุมชน

       ขอให้สมาชิกทุกท่านที่เข้ารับฟังเรื่องราวต่างๆจากวิทยากร  จากคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับตัวท่านเองและครอบครัวต่อไป  จึงขอขอบคุณวิทยากร  คณะกรรมการกองทุนฯ  ที่ช่วยกันสร้างคุณประโยชน์แก่คนในชุมชนของเรา  ขอขอบคุณคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ลำปาง  ที่มาร่วมเป็นกำลังใจให้กับคณะกรรมการกองทุนฯในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง  กระผมขอเปิดการประชุมใหญ่กลางปีของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่พริก ณ บัดนี้

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน km-maeprik

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 28606, เขียน: 14 May 2006 @ 20:38 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 20:52 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ภีม ภคเมธาวี
IP: xxx.28.68.11
เขียนเมื่อ 

 รัฐมีหน้าที่ดูแลสวัสดิการของประชาชนซึ่งก็คืออปท.และรัฐบาลกลางซึ่งมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมฯรับผิดชอบ กพจ.เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ทำหน้าที่ตามกฏหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับสวัสดิการหลายฉบับ

หลายเรื่องไม่ต้องเสนอนโยบายหรือกฏหมายใหม่ แต่ทำให้กฏหมายบรรลุผลในทางปฏิบัติก็ใช้ได้แล้ว

ผมเห็นว่าการจัดการความรู้ในชุดนี้ทำทั้ง2ส่วน

โดยเน้นที่การริเริ่มของชุมชน ให้รัฐเข้ามาเป็นหุ้นส่วน

มิใช่ชุมชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐ