ครั้งแรกของการเริ่มต้นกิจกรรม KM ในองค์กรด้วยตัวเอง  ปัญหาก็ค่อยๆผุดขึ้นมาอย่างช้าๆ เป็นต้นว่า ทีมงานขาดความมั่นใจในการทำงาน ขาดความเข้าใจในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นอุปสรรคในการเริ่มต้นทั้งสิ้น  การให้ความรู้เป็นวิธีที่จะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ แต่การสร้างความมั่นใจให้แก่ทีมงานดูท่าว่าจะเป็นเรื่องที่ทำได้ยากจริงๆ

ถ้าหาวิธีแก้ไขได้เมื่อไหร่จะรีบบอกต่อเลย