เทคนิควิธีการสำรวจรังวัดที่ดิน


         1.ในการสำรวจรังวัดที่ดินเพื่อความรวดเร็วนั้น จะต้องใช้ภาพถ่ายทางอากาศมาเป็นเครื่องมือในการดำเนินการร่วมกับการใช้เครื่องมือในการสำรวจรังวัดภาคพื้นดิน เช่น กล้องวัดมุม เครื่องวัดระยะทาง ฯลฯ แต่ในการใช้ภาพถ่ายทางอากาศนั้น มีข้อจำกัดเรื่องภูมิประเทศจะต้องแปรภาพได้ง่าย เช่น สภาพการทำประโยชน์ในที่ดินชัดเจน ภาพถ่ายทางอากาศจะต้องมีการดัดแก้ให้ถูกต้องตามมาตราส่วน ในการสำรวจรังวัดที่ดินที่ใช้ภาพถ่ายฯ ทำให้ลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการปฏิบัติงาน  ซึ่งเคยใช้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ส.ป.ก. ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปรากฏว่าใช้งานได้รวดเร็วและมีความถูกต้องมาก แต่สำหรับพื้นที่ภาคใต้ค่อนข้างจะจำกัดเรื่องของการแปรภาพถ่ายเพราะสภาพของพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นทำให้แนวขอบเขตของแปลงที่ดินไม่ค่อยชัดเจน  จึงได้ใช้วิธีรังวัดภาคพื้นดิน โดยใช้ กล้องรังวัดมุม เครื่องวัดระยะ ฯลฯ แต่ใช้วิธีกำหนดค่าพิกัดของกลุ่มงานแปลงที่ดินเป็นระบบ ศูนย์ลอยแทนระบบ UTM ซึ่งมีความรวดเร็วและถูกต้องเนื่องจากไม่ต้องถ่ายค่าพิกัดจากหมุดหลักฐานของกรมที่ดิน หรือจากค่า GPS ที่มีค่าพิกัดเป็น UTM  เข้าไปยังพื้นที่ปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องใช้เวลามากทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน และ เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายด้วย

          2. การสอบสวนสิทธิให้ถูกต้องแม่นยำชัดเจนและรวดเร็วป้องกันการผิดพลาด
          ในขั้นตอนของการสอบสวนสิทธิเกษตรกรได้นำหลักฐานการแสดงตนมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ และได้สอบสวนสิทธิเกษตรกรซึ่งเกิดความผิดพลาดจัดผิดคนผิดแปลง ได้แก้ไขปัญหาโดยออกใบนัดสอบสวนสิทธิให้เกษตรกร วาดรูปแผนที่พร้อมจดหมายเลขหลักหมุด ของแปลงที่ดินทุกหลัก ส.ป.ก. ซึ่งวิธีนี้ทำให้การทำงานไม่เกิดความผิดพลาดอีก
          3. การสอบสวนสิทธิให้รวดเร็ว
                ขั้นตอนการสอบสวนสิทธิของ ส.ป.ก. นั้นต้องใช้เวลาต่อรายพอสมควรเนื่องจากเอกสารมีจำนวน 7 หน้า ถ้ากรอกรายละเอียดให้แล้วเสร็จทุกช่องทำให้การทำงานล่าช้า บางจุดนัดหมายเกษตรกรจำนวนมาก แก้ไขโดยการสอบสวนสิทธิและกรอกรายละเอียดในส่วนที่จำเป็น และนำกลับมากรองรายละเอียดให้สมบูรณ์ในภายหลัง
           4. การจัดเก็บข้อมูลโดยโปรแกรมสำเร็จรูป
                ในอดีตข้อมูลที่ได้จากการสำรวจรังวัด , การสอบสวนสิทธิ , การจัดที่ดิน จะจัดเก็บในซองเอกสาร (ส.ป.ก. 4-06) เพื่อเป็นการจัดเก็บเรื่องราวประวัติขิงเกษตรกรและจัดเรียงหมายเลข ลำดับซอง กลุ่มแปลง ซึ่งเกษตรกรที่มาติดต่อจะต้องค้นหาซองประวัติของเกษตรกร ทำให้ต้องใช้เวลามาก            

                          ในปัจจุบันได้ใช้คอมพิวเตอร์โดยโปรแกรมสำเร็จรูปจัดเก็บข้อมูลของเกษตรกร โดยใช้ตัวเลข และภาษาเป็นตัวกำหนดสถานะข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องการสามารถออกราบงานและประมวลผลได้ ทำให้สะดวกรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ และชัดเจน ส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพ และประหยัดเวลา

 


 

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 2852เขียนเมื่อ 22 สิงหาคม 2005 23:14 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 มิถุนายน 2012 10:54 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (1)

มีพื้นที่ ทางทิศเหนือยาว97 ทางทิศใต้ยาว98ทางทิศตะวันออกยาว177ทางทิศตะวันตกยาว174 หน่วยวัดคือเมตร อยากรู้ว่าใด้เท่าไร

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี