Competency หลัก ของสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดชุมพร

Competency หลัก ของสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดชุมพร มีดังนี้

1.ด้านการบริหารจัดการองค์กร 2.ด้านการบริการประชาชน 3.ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 4.ด้านความซื่อสัตย์สุจริตและการมีสำนึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น 5.ด้านการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ      6.ด้านความละเอียดถี่ถ้วนและความถูกต้องในการทำงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chumphon-Commerceความเห็น (0)