น้ำมันกับสถานการณ์ปัจจุบันของโลก

 

น้ำมันที่แพงขึ้นส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจในด้านต่างๆ  มากมาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน vatsanasirisanความเห็น (0)