รายงานผลการศึกษาดูงาน inclusive education

รายงานผลการศึกษาดูงาน "นนทบุรีและสุพรรณบุรี"

รายละเอียด  click

ข้อความรู้เกี่ยวกับเด็กพิเศษ  click  

บทความพิเศษ  click

รูปภาพ  1    2    3    4    5 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน inclusive-e21ความเห็น (3)

ผศ.ประไพ สิทธิเลิศ
IP: xxx.170.161.247
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ได้เข้าไปดูงาน  แต่ยังไม่เห็นภาพ  ให้เปิด web บ่อย ๆ

เพื่ออนุมัติสมาชิกที่สมัครเข้าชุมชน  ควรสร้างบันทึกใหม่เพื่อ

บันทึกข้อมูลความรู้อื่น ๆ แลกเปลี่ยนกับบุคคลทั้งภายในและภายนอก

เจ้าของบล็อก
IP: xxx.170.161.245
เขียนเมื่อ 

วันนี้ผมได้ทำการแก้ไขข้อมูลนิดหน่อย นะครับ

และก็สามารถดูรูปภาพได้แล้วนะครับ

 

ดร.กฤษดา กรุดทอง
IP: xxx.170.174.67
เขียนเมื่อ 

นักศึกษาใช้บลอกได้เก่งมาก บลอกเป็นที่เขียนความรู้ ถ้าไปดูงานกัน30คน แต่ละคนจะรับรู้ต่างกัน เกิดแนวคิดต่างๆกัน  ถ้า30คนเขียนแล้วนำสิ่งทั้งหมดมาประมวลจะเป็นองค์ความรู้ที่น่าสนใจมากในเรื่องนั้นจากการเรียนรู้ของคน30คน

คนอื่นอีกนอกจาก30คนมาอ่านองค์ความรู้นี้ไป จะบยายจาก 30คนเป็นหลายร้อยหรือหลายพันคนก็ได้ พัฒนาต่อไปนะครับ

ขอให้กำลังใจและใช้ประโยชน์จากบลอกส่วนนี้ให้ได้มากที่สุด

อาจารย์เป็นเจ้าของชุมชนวิจัยด้วย จึงขอเชิญสมัครเข้าเป็นสมัครชิกชุมชนชื่อ เครือข่ายการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏกรุงเทพมหานคร ที่ http://gotoknow.org/bangkoknode เพื่อจะshareความรู้ทั้งสองส่วนเข้าด้วยกันได้