รายงานการศึกษาดูงาน การจัดการศึกษาเพื่อเด็กพิเศษ

พวกเขาต้องการเพียงโอกาสเท่านั้น

สรุป

       วันที่ 8 สิงหาคม 2548 กระผมได้เข้าไปสังเกตการของน้อง ๆ มัธยม สาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่องการศึกษาแบบเรียนรวม ในชั้น ป.3/1

       ซึ่งมีเด็กอยู่ 2 ประเภทคือ หูตึง และความจำสั้น ถ้าไม่มีเพื่อนบอกว่าเป็นเด็กคนนี้คนไม่รู้เพราะลักษณะเหมือนคนปกติ เขาชื่อว่า น้องปอม ๆ ซึ่งลักษณะทั่วไปของปอม ๆ เนี่ย จะเป็นคนร่าเริง ช่างพูด ช่างเจรจา เขาจะตื่นเต้นมากเวลาที่มีคนมาพูดคุยด้วย แต่เขาจะพูดไม่ค่อยชัด เนื่องจากหูของเขาจะไม่ค่อยได้ยิน ต้องมีเครื่องช่วยฟังตลอดเวลา เวลาผ่านไป 1 ชั่วโมง เปลี่ยนวิชา มีครูพี่เลี้ยงของปอม ๆ เข้ามา ซึ่งแปลกมากจากที่เป็นเด็กร่าเริง เรียบร้อย กลับกลายเป็นเด็กก้าวร้าวพูดไม่เพาะ ลุกขึ้นด่าครูพี่เลี้ยงต่าง ๆ นานา ซึ่งทางครูพี่เลี้ยงบอกว่า ปอบ ๆ จะคล้ายหุ่นยนต์เพราะต้องคอยกรอกข้องมูลตลอดเวลาว่า วันนี้มีกิจกรรมอะไร ถ้าไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เครื่องจะรวน โวยวาย ต่าง ๆ ต้องมาอธิบายว่าเป็นเพราะเหตุนี้นะ อย่างนี้นะ และที่ปอม ๆ ทำกริยาไม่สุภาพกับครูพี่เลี้ยงก็เพราะ ปอม ๆ ไม่รูว่าอันไหนคือ เล่น อันไหนคือจริง เขาแยกไม่ออก

       ส่วนเด็กที่มีความจำสั้นจะไม่รุนแรงมากมายเหมือนกับปอม ๆ เพื่อนพาทำอะไรก็ทำเพียงแค่ว่าผู้สอนจะต้องเน้นย้ำพิเศษ

       วันที่15 สิงหาคม 2548 กระผมและเพื่อน ๆ ได้ออกเดินทางเวลาประมาณ 07 : 45 น.สถานที่แรกคือ

       โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ทางโรงเรียนจะมีห้องต่าง ๆ ให้เด็กฝึกทักษะทางการได้ยิน ทางโรงเรียนได้พาเด็กที่ได้รับการพัฒนาแล้วมาคุยกันกับผมและเพื่อน ๆ เขาจะเป็นแบบว่า พูดรู้เรื่องแต่ต้องพยายามฟัง เพราะพูดไม่ค่อยชัด จากนั้นอาจารย์ที่โรงเรียนดังกล่าวได้พาไปดูห้องต่าง ๆ และได้สาธิตกิจรรมที่เสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก เช่น เล่นดนตรีให้เด็กฟัง ให้เด็กได้ใช้อวัยวะต่าง ๆ เคลื่อนไหว ห้องนี้จะมีผู้ปกครองมาอยู่ด้วย จากนั้นก็ไป ห้องอีกห้องหนึ่ง ซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นห้องอะไร ตาภายในห้องจะต่างจากห้องแรก คือไม่ต้องมีผู้ปกครอง แต่จะมีครูฝึกสอน 2 คน คอยดูแล ซึ่งเด็กทุกคนสนุกสนาน และเข้ากับ พวกกระผมและเพื่อน ๆ ได้ดี และที่สำคัญ เด็กเหล่านี้ได้สอนภาษามือให้ด้วย หลังจากนั้นเวลาประมาณ 10 : 15 น. ได้ออกเดินทางไปที่

       ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ( ไม่รู้ว่าเรียกถูกหรือเปล่า ) ไปถึงประมาณ เที่ยงวันพอดี ที่นั้นทางศูนย์ได้มีการต้อนรับเป็นอย่างดี มีอาหารที่อร่อย ประมาณ บ่ายโมงตรงก็ได้ไปฟังบรรยายในห้องประชุม ซึ่งทางศูนย์ได้พูดถึงจังหวัดสุพรรณบุรีก่อน และตามด้วยประเภทของเด็กพิเศษ มี 9 ประเภทคือ

     1. เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เป็นเด็กที่มีระดับไอคิวต่ำกว่า 90 เพราะบุคคลทั่วไปเฉลี่ยแล้วเท่ากับ 90- 109 ซึ่งแบ่งเด็กได้ 2 กลุ่มคือ เด็กเรียนช้า และเด็กปัญญาอ่อน

 

     

    2. เด็กที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น คือเด็กที่มองไม่เห็น หรือพอเห็นแสง เห็นลางเลือน และมีความบกพร่องทางสายตาทั้งสองข้าง โดยมีความสามารถในการมองเห็นไม่ถึง 1/10 ของคนปกติ

3. เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เป็นเด็กที่มีความบกพร่องหรือมีการสูญเสียการได้ยิน แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ เด็กหูตึง และเด็กหูหนวก

4. เด็กที่มีความพิการทางร่างกายและมีความบกพร่องทางสุขภาพ เป็นเด็กที่มีอวัยวะไม่สมส่วน อวัยวะส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนหายไปกระดูกกล้ามเนื้อพิการประสาทในส่วนที่สั่งการมีความบกพร่อง

5. เด็กที่มีความบอพร่องทางการพูด เป็นเด็กที่พูดไม่ชัด มีการพูดผิดปกติโดยการพูดนั้นแปลกไปจากคนทั่วไป

6. เด็กที่มีปัญหาทางอารมณ์/พฤติกรรม เป็นเด็กที่มีพฤติกรรมที่ส่งผลเสียต่อพัฒนาการและการปรับตัว ขัดขวางการดำเนินชีวิตของคนอื่น เด็กนั้นจะหลบหนีไม่ยุ่งเกี่ยวกับใคร ไม่ตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม

7. เด็กที่ด้อยความสามารถทางการเรียนรู้ ( LD ) เป็นเด็กที่มีความปกติทุกอย่างแต่ไม่สามารถจดจำสิ่งที่ได้รับรู้ หรือมีการรับรู้ในระยะสั้น ๆ

8. เด็กปัญญาเลิศ เป็นเด็กที่มีความเป็นเลิศทางสติปัญญามีความสามารถเฉพาะด้าน หรืออาจเรียกว่า เด็กฉลาด มีพรสวรรค์

9. เด็กออทิสติก เป็นเด็กที่มีปัญหาทางการพัฒนาการทางอารมณ์ สังคม การสื่อภาษาหรืออาจมีสภาวะปัญญาอ่อนร่วมด้วย

และก็เป็นกิจกรรมที่ทางศูนย์ได้จัดทำขึ้น ต่อจานั้นได้เดินทางไปที่โรงเรียนการศึกษาพิเศษจังหวัดสุพรรณบุรีสี่วนใหญ่เป็นเด็กที่ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาซึ่งที่นี่ ได้จัดเด็กให้อยู่ในระบบหอพัก เหมือนกับเป็นโรงเรียนประจำ เด็กส่วนใหญ่จะมีลักษณะคล้าย ๆ สายัญที่เป็นตลก แต่สายัญจะได้รับการพัฒนาแล้ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน inclusive-M07ความเห็น (1)

ผศ.ประไพ สิทธิเลิศs
IP: xxx.170.161.248
เขียนเมื่อ 

ยินดีมากที่นักศึกษาสามารถสร้างบลอกของตัวเองได้  รายงานที่ส่งมา  อาจารย์ได้ดูแล้ว  กำลังแจ้งให้อาจารย์วิรัตน์ชัยเข้าไปตรวจดู   ควรสร้างบันทึกใหม่เรื่อย ๆ เพื่อบันทึกข้อมูลอื่น ๆ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน  

ควรอัพโหลดรูปของตัวใส่ลงไปด้วย เป็นการฝึกอัพโหลดไฟล์และภาพ