ความเห็น 3045088

เทคนิควิธีการสำรวจรังวัดที่ดิน

nipon jalarsop
IP: xxx.47.203.36
เขียนเมื่อ 

มีพื้นที่ ทางทิศเหนือยาว97 ทางทิศใต้ยาว98ทางทิศตะวันออกยาว177ทางทิศตะวันตกยาว174 หน่วยวัดคือเมตร อยากรู้ว่าใด้เท่าไร