ผลจากการเรียนCAI

        ความคาดหวัง เมื่อเรียน CAI แล้วต้องทำสื่อที่เป็นสื่อการสอนประจำวิชาของตัวเองได้และถ่ายทอดให้กับเพื่อนครู หรือนักเรียนของเราได้

        สิ่งที่ได้จากการเรียนคือการทำงานเป็นทีม การทำการ์ตูนภาพเคลื่อนไหวแต่ก็ตามไม่ค่อยทัน ขั้นตอนในการทำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   และคติประจำใจอีก 1 อย่าง คือ อัตตาหิ อัตตโนนาโถ  บางครั้งก็ต้องช่วยเหลือตัวเองด้วย

          เมื่อเรียนจริงๆแล้ว ขอบอกว่าเรียนไม่ทันค่ะเพราะดิฉันมีพื้นฐานโปรแกรม Autowear อ่อนหัดมากๆ และ โปรแกรม Flash ไม่ได้เรื่อง จึงเรียนตามอาจารย์ไม่ทัน ก็เลยทำให้ไม่ตั้งใจเรียน

          แต่ก็ขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะที่ให้ความรู้ และทำให้รู้ว่าการศึกษาไม่มีคำว่า "สาย"  และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือเรามาตลอด ขอบคุณจริงๆเลย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมเงิน บุญสุข V.1ความเห็น (0)