TQA

kanitta
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
แนวคิดดีๆ

การทำงานคุณภาพหนทางมิได้โรยไว้ด้วยกลีบกุหลาบที่มีความหอมตลอดทางแต่มีหนามกุหลาบที่คอยทิ่งแทงให้เจ็บปวด  เมื่อมารับหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกลางที่ต้องคอยทำหน้าที่ประสานงานกับผู้บริหารระดับสูงและประสานงานกับผู้ปฏิบัติระดับกลางและรดับล่างทำให้เห็นสัจธรรมข้อหนึ่งที่อาจารย์ได้ให้ข้อคิดเห็นเอาไว้ เรื่องของการก้าวขึ้นบันใด มือข้างหนึ่งดันคนที่อยู่ข้างหน้าให้ก้าวไปแล้วอีมือดึนคนข้างหลังเพื่อให้ขึ้นมาทันกันและไปด้วยกันได้แต่ให้ไปพร้อมกันทั้งหมดลำบากเพราะ ทางเดินมีเฉพาะ แคบ และชัน  แคบคือข้างๆมืดมากมองไม่ออกว่าจะไปได้อย่างไร  ส่วนชันคือ การฟืดทางความคิด  เพราะต้องระแวงคนข้างหน้าระวังคนที่อยู่ด้านหลังว่าข้างหน้าจะล้นมลงมาทับ  ข้างหลังจะหลุดลอยไปในห้วงอวกาศ

ฟังแล้วเหนื่อย แต่ มีอาจารย์ท่านกล่าวว่า การทำงานของคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นใคร ตำแหน่งอะไรให้ทำตัวเป็นผีเสื้อที่บินออกมาจากรังไปในที่ ทุกหนทุกแห่งและสามารถมองตนเองได้  จะเห็นสิ่งดีๆและสิ่งที่ต้องดำเนินการ  อย่างทำตัวเป็นหนอนคอยชอนไชอยู่ในรูของตนเองเท่านั้นไม่รู้เหนือหรือไต้ ไม่รับรู้ว่าโลกเข้าไปถึงใหน เข้ามาก็ซุกไซ้ในรูของตนเท่านั้น พอจะออกจากรูมาก็โดยนกกินไปเสียแล้ว

การพัฒนาคุณภาพเป็นการเปลี่ยนห้วงคิด

ความคิดของตนเรา มักเป็นเหตุของเรื่องวุ่นวายต่างๆมากมายเรื่องเรื่องหนึ่งจะคิดให้ดีก็ได้ จะคิดให้ไม่ดีก็ได้ ทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเองว่า เมื่อมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้น ตัวเราจะหมุนเปลี่ยนห้วงคิดได้เร็วแค่ใหน จากหนังสือหัวขโมยแห่งบารามอส. สามารถนำมาเป็นหลักในการดำเนิการพัฒนาคุณภาพในปัจจุบันได้

แนวคิดที่ได้พบอีกคือแม่สอนลูกว่า  คนเรานะลูกมีเหตุผลที่มาต่างกันจึงมีการกระทำที่ต่างกัน  ความคิดต่างกัน  ในโลกนี้จริงๆไม่มีถูกไม่มีผิด อยู่ที่มุมมองเราว่าเขาผิดแต่เขาบอกว่าเขาทำตามหน้าที่ เป็นมุมมองของเขา แล้วเราจะว่าอะไรได้ เพราะฉะนั้นในความคิดถ้าจะให้ดี การพัฒนาคุณภาพที่จะผ่านพ้นไปได้ผู้นำ ผู้ตาม ผู้ปฏิบัติต้องมีมุมมองเดียวกันถึงจะถึงจุดหมาย เอ ถ้ามุมมองเดียวกันไม่ได้ 100 % ก็พยายามให้ได้80%  

ก็   win  win

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน TQA รางวัลคุณภาพแห่งชาติกับความรู้(ต่อ)ความเห็น (0)