รู้จักน่านยิ่งขึ้นในวันหยุด

" สัมผัสว่า : น่าน เป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ เป็นเมืองสงบ เมืองแห่งคุณค่า เมืองแห่งความดีมีน้ำใจ ในวันหยุด 4 วันคราวนี้ไปพร้อมกัน "

                   วันหยุดราชการพิเศษ พฤหัสฯ ที่ 11 วันฉัตรมงคล ศุกร์ ที่ 12 วันวิสาขบูชา และหยุดปกติอีก รวม 4 วัน น่าน มีกิจกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และกิจกรรมอื่นประกอบดี ๆ มากมาย  ที่ อำเภอเมืองน่าน โดย นายจรินทร์ จักกะพาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายวินัย สิทธิมณฑล นายอำเภอรางวัลแหวนเพชรล่าสุด ร่วมกัน อบต/เทศบาล/อบจ. หมู่บ้าน ตำบล  สภาวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรม สำนักงานพระุพุทธศาสนา คณะสงฆ์ วัดต่าง ๆ สถาบัน องค์กรหลายภาคส่วน สถานศึกษาร่วมกันจัดกิจกรรมสัปดาห์พระพุทธศาสนา

                    หลายท่านมีโอกาสไปร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น ที่ วัดพระธาตุเขาน้อย ความจริงแต่ละวัดจัดกิจกรรมกันอยู่แล้ว  จะขอเล่า 3 วัด คือ วัดพญาวัด วัดพระธาตุเขาน้อย และวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร  ที่วัดพญาวัดเช้าวานนี้ ( 12 พ.ค.)นักเรียน เยาวชน ประชาชนนัดพบและแห่ขบวนเดินไปทำบุญที่วัดพระธาตุเขาน้อย ที่วัดพระธาตุเขาน้อย  โปรดคลิ๊กชมภาพ มุมกล้องดูวิวทิวทัศน์น่านกับนักเรียน http://www.temppic.com/img.php?13-05-2006:207_1147494770.jpg

                    ความจริงมีกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 11 พ.ค. ตกลงมีกิจกรรมหลัก ๆ อีกที่วัดพระธาตุช้างค้ำฯ มีเวทีวิชาการจัดโดยสถาบันไทยคดีศึกษาร่วมกับหลายภาคส่วน  นำเรื่องราวดี ๆ เกี่่ยวกับจารึกน่าน ประวัติศาสตร์ มาเสนอ ส่วนหนึ่งที่สำคัญ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย หรือ สวท.น่าน FM 94.75  และวิทยุชุมชนศิษย์ชาววัง  FM 102 ถ่ายทอดกระจายเสียงให้ผู้ฟังทางบ้านได้ัรับความรู้

                     เราถือได้ว่า วันหยุดคราวนี้ 4 วัน มีเรื่องราวดี ๆ ที่น่านมากมายที่ถูกถ่ายทอด ถูกนำมาแลกเปลี่ยนบทเวทีวิชาการ เพราะมีวิทยากรที่เดินทางมาจากหลายที่ หลายสถาบัน ล้วนเป็นผู้ทรงภูมิความรู้ด้วนประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และพระพุทธศาสนาอย่างมาก เลยคิดว่าเป็นนิมิตรหรือเป็นโอกาสดี ที่ทำให้ชาวน่านได้ความรู้ว่า วิทยากรและนักวิชาการที่ร่วมเวทีเสวนา มาร่วมแล้วให้ทรรศนะอะไรไว้  ขณะเดียวกันให้ท่านผู้มาเยือนน่านได้สัมผัสว่า : น่าน  เป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ เป็นเมืองสงบ เมืองแห่งคุณค่า เมืองแห่งความดีมีน้ำใจ ในวันหยุดติดต่อ 4 วันคราวนี้ไปพร้อม.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รู้จักน่านและชาวน่านความเห็น (0)