การเรียนรู้ที่ได้รับเพิ่มเติม

งานนิทรรศการ km ที่ราชภัฏสงขลา เบิกฟ้าความรู้แก่ภูมิภาค

ในวันนี้(13 พ.ค.49) มีการจัดนิทรรศการการจัดการความรู้ในงานโครงการกระทรวงศึกษาธิการสัญจร ท่านผอ.วิมลวัฒนา CEO กศน.นครศรีธรรมราช เป็แกนนำในการนำกระบวนการจัดการเรียนรู้ Km ไปเผยแพร่ที่ ม.ราชภัฏสงขลา เป็นอีกก้าวของการเรียนรู้ และการส่งเสริมการเรียนรู้ รวมทั้งเผยแพร่การปฏิบัติการด้าน Km ให้พี่น้องชาวกระทรวงศึกษาธิการได้ทราบว่า นครศรีฯ เรานั้นได้ทำกิจกรรมที่มีประโยชน์แก่มวลมนุษย์ซึ่งการนำกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ในวันนี้ เป็นนิมิตรหมายที่ดีและทำให้บุคลากรที่มีคุณภาพของ กระทรวงได้หันมามองความเจริญทางด้านการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานและชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อน

ผมหวังไว้ว่า การเริ่มต้นในวันนี้จะเป็นหนทางของผู้บริหารระดับสูง ของกระทรวงในการดำเนินการขับเคลื่อนต่อไปและให้ความสนใจในการเรียนรู้แบบนี้ยิ่งขึ้น 

โครงการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ต้องขอบขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ของ กศน.ที่ได้ให้ความสะดวกในด้านปัจจัยในการเดินทางและอำนวยความสะดวกของเราชาว กศน.นครศรีธรรมราชทุกท่าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แก้จนโดยใช้ความคิดความเห็น (0)