ท่งหญ้าเขียวขจีและอากาศที่เย็นสบายตลอดปี

ผมชอบมาก

โอ๊คแลนด์ เมืองใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศ ตั้งอยู่ทางด้านบนของเกาะเหนือ ตัวเมืองตั้งอยู่ระหว่าง The Waitemata and Manukau Harbours ตัวเมืองล้อมรอบด้วยน้ำทะเล สภาพภูมิประเทศเช่นนี้ ทำให้เมืองโอ๊คแลนด์เป็นหนึ่งในเมืองที่มีเรือใบมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และรู้จักกันดีในนามของ “City of Sails” เมืองโอ๊คแลนด์ยังตั้งอยู่ในสภาพทางภูมิศาสตร์ พร้อมกับมีสภาพภูมิอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ปัจจุบันโอ๊คแลนด์เป็นเมืองเศรษฐกิจพาณิชย์อันดับหนึ่งของนิวซีแลนด์ และเป็นศูนย์รวมทางเศรษฐกิจ, วัฒนธรรม, ความบันเทิง และมีความเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่ มากที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์

 

เนเปียร์ ตั้งอยู่ตอนกลางของเกาะเหนือ ติดทะเลด้านฝั่งตะวันออกของประเทศ ห่างจากโอ๊คแลนด์ประมาณ 420 กม. และเวลลิงตันประมาณ 300 กม. ลักษณะอาคารบ้านเรือนใน Napier เป็นแบบ Art Deco ภูมิอากาศเป็นแบบ Mediterranean และมีปริมาณแสงแดดเฉลี่ยต่อปี สูงที่สุดเมืองหนึ่ง ด้วยบรรยากาศผู้คนที่เป็นมิตร แหล่งช็อปปิ้งเล็กๆ แต่น่าสนใจบนถนน Marine Parade ภูมิอากาศที่ไม่หนาวเย็นจนเกินไป ทำให้ Napier เป็นหนึ่งในเมืองที่ชาวกีวี นิยมมาตั้งถิ่นฐานเมื่อพ้นวัยทำงาน และมีบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการศึกษามากที่สุด เมืองหนึ่ง

พามเมอร์สตันนอธ เมืองทางตอนกลางของเกาะเหนือ ตั้งอยู่บนฝั่งของแม่น้ำ Manawatu เป็นที่ตั้งของ Massy University และ Colleges อีกหลายแห่ง เป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านคมนาคมทุกประเภทของเกาะเหนือตอนกลาง

เวลลิงตัน เมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่บนอ่าวที่สวยงามทางตอนใต้ของเกาะเหนือ ตัวเมืองล้อมรอบด้วยภูเขาที่สวยงาม ได้รับการสถาปนาเป็นเมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อปี ค.ศ.1865 และรู้จักกันดีในนามของ Windy Wellington เนื่องจากมีภูมิประเทศที่ตั้งอยู่ตอนใต้สุดของเกาะเหนือ และมีช่องแคบ Cook กั้นกลาง ระหว่างเกาะเหนือ กับเกาะใต้ ทำมีกระแสลมพัดแรงในบางครั้ง นอกจากนั้นเมืองเวลลิงตันเป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านการเงิน และด้านการเมืองของประเทศ และเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญๆ หลายแห่ง รวมถึงสถานฑูตไทยประจำประเทศนิวซีแลนด์ด้วยค่ะ

เนลสัน ตั้งอยู่บนตอนเหนือของเกาะใต้ เป็นเมืองที่มีความสวยงาม และมีสภาภูมิอากาศที่เหมาะสม ทำให้ในหน้าร้อนของทุกๆ ปี จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนยังชายหาดของเมือง รวมไปถึงอุทยานแห่งชาติ Abel Tasman ที่มีเส้นเดินป่าเป็นร้อยๆ Track เมืองนี้น่าจะถูกใจใครบางคนที่ชอบความสดใส และมีกิจกรรมให้ทำกันมากมายตลอดปี

ไคร้ทเชิร์ท ตั้งอยู่บนที่ราบ Canterbury ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1862 รู้จักกันดีในนามของ Garden City ไคร์ทเชิร์ท เป็นเมืองมีความเป็นอังกฤษมากที่สุดใน NZ ด้วยการก่อสร้างตึก และอาคารต่างๆ ด้วยสถาปัตยกรรมแบบ Gothic รอบๆ เมืองมีแม่น้ำสายเล็กๆ Avon River ไหลผ่าน บริเวณกลางใจเมือง มีจตุรัส Cathedral Square เป็นจุดศูนย์กลางนักท่องเที่ยว ร้านค้า รถราง และลานการแสดงกิจกรรรมต่างๆ เป็นที่ประทับใจของผู้คน และนักท่องเที่ยวทั่วไป

ดะนีดิน ในอดีตเคยเป็นเมืองที่ใหญ่ และมีความเจริญมากที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์ เนื่องจากเคยมีการขุดพบสายแร่ทองคำจำนวนมาก เมื่อกลางศตวรรษที่ 19 ทำให้ผู้คนจากทั่วทุกสารทิศจากทั่วมุมโลก ต่างเดินทางมาด้วยความฝันที่จะมาขุดทองกันที่นี่ ตัวเมืองและอาคารบ้านเรือนได้รับการก่อสร้าง และออกแบบโดยชาวสก็อตแลนด์ ปัจจุบัน Duendin รู้จักกันดีในนามของ Edinburgh of the South ซึ่งนอกจากจะมีชื่อเสียงด้านเมืองที่มีความงดงามทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และมีธรรมชาติที่สวยงามของสถานที่สำคัญๆหลายแห่งแล้ว ยังถือได้ว่า Duendin ยังเป็นเมืองศูนย์รวมการศึกษาของ NZ ด้วยค่ะ

ทีมารู เมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ติดชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก ระหว่างไคร้ทเชิร์ท และดะนีดิน มีชายหาดที่สวยงาม มีบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการศึกษา มีชุมชนเล็กๆ ที่ผู้คนมีอัธยาศัยดี และสวนสาธารณะที่สวยงามมากมาย

ควีนสทาวน์ เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของนิวชีแลนด์ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ Wakatipu ตัวเมืองล้อมรอบด้วยภูเขาที่มีทิวทัศน์อันงดงามตลอดปี เป็นเมืองศูนย์รวมกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยวผู้รักและชอบการผจญภัยทุกรูปแบบ เช่น บันจี้จั๊มพ์ ล่องแก่ง เรือเจ็ทโบท กระโดดร่ม ATV เล่นสกีหิมะ บอลลูน ฯลฯ จนได้ชื่อว่าเป็น The adventure capital นักท่องเที่ยวทั่วโลกส่วนใหญ่ต่างมีความเห็นตรงกันว่า ควีนทาวน์ เป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวเป็นอันดับต้นๆ ของโลก

อินเวอร์คาร์กิลล์ เมืองทางตอนใต้สุดของนิวซีแลนด์ แต่เป็นเมืองใหญ่อันดับ 11 ด้วยประชากรประมาณ 50,000 คน อินเวอร์คาร์กิลล์ เป็นเมืองของสก๊อตแลนด์เก่า โดยผังเมืองออกแบบได้อย่างสมดุลทั้งถนน อาคารบ้านเมือง และพื้นที่ของสวนสาธารณะ ในหน้าร้อนช่วงกลางวันจะยาวนานกว่า 18 ชม.เลยทีเดียว