ข่าวจาก National University of Singapore

moonlight
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
บุคลากรของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าร่วม ASEAN Graduate Research Scholars 2006

ดิฉันได้รับ message ส่งข่าวคราวมาจากสิงคโปร์ ด้วยคุณพรนภา แสงดี หรือพี่แตนของน้องๆ สำนักหอสมุด ที่ได้ลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขา Information Studies ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และระหว่างเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2549 นี้ พี่แตนได้มีโอกาสเข้าร่วมทำวิจัยที่ Asian Research Institute ในโครงการ Asian Gradute Research Scholars 2006 ของ National University of  Singapore ในหัวข้อ “The Development of Information Culture in the Higher Educational Institutes.” 

  http://www.ari.nus.edu.sg/ASEANResearchFellows2006.htm

NUS Library 

ช่วงระยะเวลาที่ปฏิบัติงานวิจัยอยู่ ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ พี่แตนได้ส่งข่าวมาว่าจะส่งข่าวสารความรู้ที่พบเจอที่นั่นมาให้ทราบ เผื่อจะเป็นประโยชน์ต่อสำนักหอสมุด  และหลังจากจบการศึกษา พี่แตนคงได้นำความรู้ที่ได้มารับพัฒนาห้องสมุดต่อไปนะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นักสารสนเทศความเห็น (0)