เก็บมาเล่าจากเวทีเสวนา “คุณเอื้อ” ณ บ้านผู้หว่าน 3) พลังของความต่าง

ตอนที่เห็นกำหนดการเสวนาที่ สคส.แฟ็กซ์มาให้ก่อนไปเสวนา ซึ่งเขียนว่า แบ่งกลุ่มย่อยลปรร.กลุ่มละ 5-8 คน/กลุ่ม ตลอดทั้งวัน!! ก็รู้สึกหวั่นๆ ในใจว่า จำนวนคนแค่นี้ กับเวลาทั้งวัน จะมีอะไรให้แลกเปลี่ยน !(มองจากมุมตัวเองที่รู้สึกว่า ไม่ได้มีเรื่องราวความสำเร็จอะไรมากมายที่จะไปแลก) แต่ผิดคาดมากๆ การพูดคุยในกลุ่มทั้งช่วงเช้า (แบ่งเป็น 2 กลุ่ม เล่าเรื่องประสบการณ์ความสำเร็จ) และช่วงบ่าย (แบ่งเป็น 3 กลุ่ม แยกเป็น 3 ประเด็น) อบอวลไปด้วยความสุข ความสนุกสนาน และ เต็มไปด้วยสาระที่มีประโยชน์ จากวิถีการจัดการความรู้ของคุณเอื้อแต่ละคน เป็นเวทีที่มีพลัง และ มีผลต่อการปลุกเร้าพลังในใจผู้เขียนมากที่สุดเวทีหนึ่งทีเดียว

พลังที่เกิดขึ้น เป็นข้อยืนยันอีกครั้ง ที่อาจารย์วิจารณ์เน้นย้ำให้พวกเราฟังบ่อยๆ ว่า “ความต่าง” หรือ “ความหลากหลาย” เป็นพลังสำคัญในขับเคลื่อนการจัดการความรู้ 

ผู้เข้าร่วมเสวนาครั้งนี้ มีความต่าง……

 • ต่างในอายุ : มีตั้งแต่ก่อน 30, 30 กว่า, 40 กว่า, 50 กว่า และ 60 กว่า
 • ต่างในบริบทของคุณเอื้อ : ทั้งคุณเอื้อที่ได้รับแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ  คุณเอื้อที่ไม่เป็นทางการ (ทำหน้าที่แทนคุณเอื้อที่เป็นทางการ) และ คุณเอื้อด้วยใจที่ศรัทธาแนวทางการจัดการความรู้
 • ต่างในระดับตำแหน่งหน้าที่ : ในส่วนที่มาจากมหาวิทยาลัย มีทั้งระดับรองอธิการบดี (อ.วิบูลย์, อ.พิชิต)  ระดับคณดบี (อ.มาลินี) และระดับภาควิชา (ผู้เขียน)
 • ต่างในสถานะขององค์กรในสังคม : มีทั้งคุณเอื้อจากภาคราชการ ภาคประชาสังคม และ จากภาคเอกชน
 • ในส่วนของทีมงานของ สคส. เอง มีทั้งทีมงานประจำ ทีมประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็น out source (คุณอาทิตย์), และ internship ของ สคส. (คุณวรวีร์ และครูใหม่)

พลังที่เกิดขึ้น ทำให้คุณเอื้อตัวเล็กๆ คนนี้ ได้เรียนรู้และ ประทับใจใน……..

 • คุณเอื้อทางการที่ศรัทธาในวิถี KM อย่างหมดใจ - อ.วิบูลย์ วัฒนาธร จากม.นเรศวร
 • คุณเอื้อ “ยอดนักสู้” - คุณสมใจ เนียมหอม จากรพ.ศิริราช
 • คุณเอื้อนักวางแผน- นพ.วรรษา เปาอินทร์ จากม.ธรรมศาสตร์
 • คุณเอื้อนักคิด (นอกกรอบ)- คุณเรืองศักดิ์ ศรีวัฒนะ จาก TRUE MOVE
 • คุณเอื้อผู้เรียนรู้ และมุ่งมั่น- นพ.ประเทือง ตียะไพบูลย์สิน จาก รพ.ตาคลี
 • คุณเอื้อผู้อุทิศเพื่อประชาฐานราก – คุณสุรเดช เดชคุ้มวงศ์ จากมูลนิธิร่วมพัฒนาพิจิตร และ นพ.สมพงษ์ ยูงทอง จากรพ.สวรรค์ประชารักษ์
 • คุณเอื้อนักตีความ (และเปรียบเทียบ) - อ.มาลินี ธนารุณ จากม.นเรศวร

และทับใจในความเป็น “ยอดนักสกัดแก่นความรู้” ของอ.ประพนธ์ ผาสุขยืด !!

แล้วก็อีกหลายๆ เรื่องที่น่าประทับใจ  แล้วจะทยอยเล่าความประทับใจในรายละเอียด

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ถนน KMความเห็น (1)

-ขจิต ฝอยทอง
IP: xxx.158.4.155
เขียนเมื่อ 
 • ทึ่งในการรวมพลังของคุณเอื้อจริงๆครับ