พืช

พืชล้มลุก

 

ภาวะแห้งแล้ง หรือภัยแล้ง หมายถึง สภาวะที่ขาดแคลนปริมาณน้ำฝน อย่างผิดปกติจนไม่เพียงพอต่อความต้องการ นานเกินกว่า 2 สัปดาห์ขึ้นไป และเกิดครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง เป็นผลสืบเนื่องมาจากปริมาณฝนตกในช่วงต้นปีที่ผ่านมาน้อยกว่าปกติทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนนน้ำ สำหรับทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง คือช่วงธันวาคม-เมษายน อย่างรุนแรง ซึ่งมีผลต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกรโดยตรง

เมื่อหมดฤดูนาปีแล้ว จำเป็นต้องให้เกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อยแทนการทำนาปรัง ในส่วนที่ทำได้ ซึ่งพืชที่แนะนำได้แก่ ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ข้าวโพด ทานตะวัน และพืชผักต่าง ๆ ซึ่งพืชที่แนะนำได้แก่ ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ข้าวโพด ทานตะวัน และพืชผักต่าง ๆ ซึ่งพืชไร่อายุสั้นเหล่านี้ใช้น้ำน้อยเพียง 300-400 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ แต่ถ้าทำนาข้าวจะใช้น้ำถึง 5 เท่า คือ 1,500-2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่
แต่การปลูกพืชอายุสั้นนั้น การเตรียมดินจะยุ่งยาก เนื่องจากดินนาส่วนใหญ่เป็นดินเหนียว การระบายน้ำค่อนข้างเลว จึงต้องเตรียมดินให้ร่วนแล้วทำร่องช่วยระบายน้ำแและเป็นการเพิ่มความลึกของหน้าดิน หากระบายน้ำออกไม่ได้หรือน้ำยังท่วมขัง ไม่ควรปลูกพืชอายุสั้นใด ๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อ้อยจ้าความเห็น (11)

น.ส.พนิดา คงสำรวย
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
ดิฉันได้เข้ามาเยี่ยมชมงานของ คุณพนมวัลย์แล้ว  ได้รับความรู้เรื่องพืชล้มลุกมาก
Mayuree
IP: xxx.151.141.195
เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะที่เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทำเว็ปบล็อกจนสามารถนำมาฝึกจนเกิดทักษะได้

  มยุรี  แสงชาติ  c.i  6.1  no.  31

http://gotoknow.org/mayuree

มานิต
IP: xxx.147.63.1
เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดีที่ทำบล็อกนี้ได้สำเร็จ ค่อนข้างดี มีเนื้อหาสาระพอสมควร กรุณาแจ้งไปให้เพื่อน ๆ ทราบที่อยู่และแสดงความคิดเห็นด้วยตัวของเขาเอง หวังว่าท่านจะพัฒนาและอัพเดตบล็อกนี้อย่างสม่ำเสมอทุก ๆ วัน หรือ 2-3 วันต่อครั้งก็จะเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการทำมากขึ้น ท่านสามารถใช้เวทีแห่งนี้สร้างผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกทั้งในและต่างประเทศได้ตลอดไป ไม่สิ้นสุด กรุณาทำเว็บลิงค์ด้วยเพื่อให้บล็อกสมบูรณ์

ลองเยี่ยมชมบล็อกของผมได้ http://spaces.msn.com/ymanit และ http://gotoknow.org/ymanit

มานิต

นางสาวภัสกาญจน์ หอมจันทร์
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
ยินดีด้วยนะคะที่ทำบล็อกได้สำเร็จ   ขอชื่นชมคะ
นายอภิวัฒน์ นภดลปรีชาวัฒน์
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
ผมได้เข้ามาเยี่ยมชมผลงานของคุณ พนมวัลย์ แล้วรู้สึกชื่นชมในความสามารถในการเรียนรู้การทำบล็อกได้ประสบความสำเร็จจริงๆ
กรรณิการ์ แจ้งไพศาล
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 

อ่านบล็อกของพี่แล้วค่ะ ได้รับความรู้เรื่องขึ้นมากค่ะ

http://gotoknow.org/kannikarjaeng

 

ทศพร ตาดสุวรรณ์
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

ดีใจด้วยนะจ๊ะกับผลงานที่น่าภูมิใจhttp://gotoknow.org/todsaporn

ทศพร ตาดสุวรรณ์
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
กัลยาณี สีดา
IP: xxx.29.20.70
เขียนเมื่อ 

ยินดีด้วยที่เว็บบล็อกได้สำเร็จ ต่อไปทำเว็บลิงค์นะคะ  http://gotoknow.org/kanyanee

พัชรี หยิบสูงเนิน
IP: xxx.29.20.70
เขียนเมื่อ 

ได้อ่านบทความแล้วได้รับความรู้เรื่องพืชเพิ่มขึ้นมากค่ะ

พัชรี
IP: xxx.29.20.70
เขียนเมื่อ 
จะนำความรู้ที่อ่านพบนี้นำไปใช้ประโยชน์ในการทำเกษตรต่อไปhttp://gotoknow.org/patchareeyib