ส่งไฟล์แฟลชแนะนำตัวเองค่ะ

http://gotoknow.org/file/sasima/Ple.html