มาดูภาพพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม                                                    

                มาดูภาพพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม     ความงดงามของธรรมชาติเป็นสิ่งที่

ทุกคนใฝ่หา  โดยเฉพาะยามที่พระอาทืตย์ตกดิน  นับเป้นภาพที่เหนือคำบรรยาย ให้ความรุสืกที่สงบและเยือกเย็น   ทำให้เรามองเห้นสัจธรรมของชีวิต