แนะนำตนเองด้วยโปรแกรมแฟลช

      http://www.gotoknow.org/file/somngern/present_face.html