ความสำเร็จของการขยายโครงการผู้นำนักเรียนฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

ความสำเร็จของการขยายโครงการผู้นำนักเรียนฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

โดย  คุณศศิวิมล  ปุจฉาการ 
เป็นเรื่องเล่าจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายส่งเสริมสุขภาพครั้งที่ 2 ในวันที่  22  มีนาคม     2549เวลา  13.30 – 16.00  น.  ณ  ห้องประชุมกลุ่มอนามัยวัยทำงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ

 ชั้น 5  มีเนื้อหาพอสังเขปดังนี้    
   เมื่อเริ่มต้นรับราชการ  ได้รับการบรรจุที่กองอนามัยโรงเรียน  กรมอนามัย  โดยรับผิดชอบงานบริการอนามัยโรงเรียน  โครงการหนึ่งที่กองอนามัยโรงเรียนดำเนินการในขณะนั้น คือ  “โครงการผู้นำนักเรียนฝ่ายส่งเสริมอนามัย”  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เน้นการสร้างให้นักเรียนมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพตนเองในรูปแบบ  “ผู้นำชุมชน”  ต่อมาได้ถูกมอบให้นำโครงการนี้ไปประสานชี้แจงและชักชวนให้โรงเรียนบางบัว  (เพ่ง  ตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)  เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  ร่วมดำเนินการ  จึงได้ปรึกษาหารือกับอาจารย์พยาบาล  และได้รับคำแนะนำให้ชี้แจงโครงการกับผู้อำนวยการโรงเรียน  ผู้อำนวยการได้ซักถามรายละเอียดโครงการ  พร้อมทั้งต้องการทราบว่าระหว่างกรมอนามัยกับโรงเรียนบางบัวใครเป็นเจ้าของโครงการ  จึงได้ตัดสินใจให้ข้อมูลว่า  โรงเรียนเป็นเจ้าของโครงการ  เพราะภายหลังจากที่กรมอนามัยดำเนินการอบรมผู้นำนักเรียนรุ่นแรกให้แก่โรงเรียนแล้ว  การบริหารจัดการโครงการให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน  จะแสดงถึงความสำเร็จของผู้บริหารและคณะครู  กรมอนามัยจะทำหน้าที่สนับสนุนเมื่อโรงเรียนต้องการ  ผู้อำนวยการจึงตอบรับเข้าร่วมโครงการผู้นำนักเรียนฝ่ายส่งเสริมอนามัย  และมีการแต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายต่าง ๆ  ซึ่งประกอบด้วยครูที่เกี่ยวข้องแต่ละด้านร่วมดำเนินการ  ต่อโรงเรียนบางบัวประสบความสำเร็จและ    มีชื่อเสียงในระดับที่โรงเรียนอื่น ๆ  มาศึกษา   ดูงานโครงการผู้นำนักเรียนฯ  อย่างสม่ำเสมอ

ปัจจัยความสำเร็จ

1.  สร้างให้เครือข่ายเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของโครงการ/กิจกรรม อันจะส่งผลให้
     เครือข่ายดำเนินงานด้วยความเต็มใจ  และประสบความสำเร็จในที่สุด
2.  สร้างความเข้าใจให้ผู้บริหารเห็นความสำคัญของงาน
3.  วิเคราะห์เครือข่ายเพื่อให้ได้ข้อมูลว่าผู้ใด คือ  ผู้มีอิทธิพลและมีอำนาจตัดสินใจ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักส่งเสริมสุขภาพ

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 28292, เขียน: 13 May 2006 @ 12:34 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 00:42 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ศรีวิภา
IP: xxx.10.103.252
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณผู้เล่า และผู้บันทึกเรื่องเล่า...เป็นความสำเร็จของหลายๆส่วนที่ผสมกลมกลืนออกมาให้ชื่นชม บันทึกต่อไปนะพี่ๆเอาใจช่วย คุณคือผู้กล้าของเราชาว KM